Collecte vastentijd | Kwetsbare jongeren in Nicaragua

Stichting Jongerencentrum León Nicaragua (JCLN) ondersteunt jongeren van 10 – 20 jaar in Nicaragua. Door de jongeren hulp te bieden bij hun schoolwerk, toegang te geven tot internet, door een veilige plek te bieden waar ze tot rust kunnen komen en ze aandacht krijgen, bieden we 100
jongeren de kans op een diploma van de middelbare school en vervolgstudie of werk.

Meer lezen “Collecte vastentijd | Kwetsbare jongeren in Nicaragua”

Collecte Vastentijd voor kwetsbare jongeren in Nicaragua

Stichting Jongerencentrum León Nicaragua (JCLN) ondersteunt jongeren van 10 – 20 jaar in Nicaragua. Door de jongeren hulp te bieden bij hun schoolwerk, toegang te geven tot internet, door een veilige plek te bieden waar ze tot rust kunnen komen en ze aandacht krijgen, bieden we 100 jongeren de kans op een diploma en vervolgstudie of werk.

Meer lezen “Collecte Vastentijd voor kwetsbare jongeren in Nicaragua”

Heb jij de diaconie al laten weten waar jij je voor inzet?

Verschillende mensen hebben de online vragenlijst van de diaconie al ingevuld, maar met meer respondenten krijgen wij een nog vollediger beeld over de doelen, vrijwilligersinitiatieven en thema’s waar gemeenteleden bij betrokken zijn. Op deze manier hoopt de diaconie meer aandacht te kunnen geven aan initiatieven die leven bij gemeenteleden.

Meer lezen “Heb jij de diaconie al laten weten waar jij je voor inzet?”

Actie Kerkbalans 2019: draag ook financieel bij aan je gemeente

In de komende dagen zal bij alle gemeenteleden de jaarlijkse brief voor de Actie Kerkbalans op de mat vallen. In 2018 heeft de Nieuwe Kerk de begroting gehaald qua inkomsten, terwijl er voor het eerst weer een volledig jaar 2 predikanten op de loonlijst stonden. Als kerkrentmeesters zijn we iedereen dankbaar voor zijn/haar bijdrage. In 2019 hopen we deze groeiende trend qua inkomsten door te zetten, zodat we onder meer verder kunnen met onze plannen voor een nieuwe jeugdwerker.

Meer lezen “Actie Kerkbalans 2019: draag ook financieel bij aan je gemeente”