Kerkdienst zondag 28 juni | Zegen voor de wereld

Deze zondag geven we gehoor aan de oproep van vele organisaties om te bidden voor de nood in de wereld. Het coronavirus heeft niet alleen ons getroffen, maar ook de allerarmsten met verdrietige gevolgen. Deze zondag staan we stil bij het leed en bidden voor de wereld met Psalm 67. We ontdekken (weer) dat de zegen die we ontvangen vraagt om doorgegeven te worden.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 28 juni | Zegen voor de wereld”

Homoseksualiteit en de Nieuwe Kerk

De afgelopen twee jaar hebben we ons als kerkenraad en gemeente bezonnen op de vraag naar de plaats van homoseksuele gemeenteleden in onze gemeente. In december 2019 hebben we als kerkenraad een voorlopige beleidslijn met de gemeente gedeeld. Daarover zijn we met gemeenteleden in gesprek gegaan, op de gemeenteavond en ook daarna.

Meer lezen “Homoseksualiteit en de Nieuwe Kerk”

Corona in Indonesië: wat kerken doen

De Nieuwe Kerk is verbonden met tientallen kerken in Indonesië, door een project van Tear dat we een aantal jaar steunen. Zondag collecteren we weer voor hen. Hoe gaat het met die kerken in de coronatijd? Wat doen kerken die een kleine minderheid zijn in het grootste moslimland ter wereld, waar corona nog niet op zijn hoogtepunt is en waar de lockdown direct enorme gevolgen heeft voor toch al kwetsbare mensen?

Meer lezen “Corona in Indonesië: wat kerken doen”

Weer naar de kerk :) Schrijf je in.

We mogen weer naar de kerk!! Fijn als je komt.
Het zou mooi zijn als de kerk weer “vol” komt te zitten. In juni mogen we met 30 mensen in de kerk zijn en vanaf juli weer met 100 mensen (en dit alles exclusief “personeel”).
Voel je helemaal vrij om te komen na inschrijving.

Om alles in goede banen te leiden hebben we een reserveringssysteem opgezet. Door middel van de volgende linkjes kun je inschrijven voor de verschillende diensten:·        
Kerkdienst op 21 juni (25 tickets beschikbaar): Schrijf je HIER in.         Bevestigingsdienst op 28 juni (0 tickets).·        
Kerkdienst op 5 juli (95 tickets beschikbaar): Schrijf je HIER in. 

In de diensten vanaf juli willen we de gelegenheid bieden voor een kort gesprek en persoonlijk gebed aansluitend aan de dienst. Dit zal gebeuren 1 op 1 in de Nieuwe Keten.
Je kunt je hiervoor inschrijven via dezelfde methode.

Namens taakgroep communicatie,
Deborah & Gijsbert

Heb je vragen hierover? Stuur een mailtje.

Kerkdienst a.s. zondag 21/6 | Thema: heel het leven

Komende zondag zal Ds. Jan-Maarten Goedhart voor gaan. Hij zal preken over ‘ Heel het leven’ vanuit Colossenzen 1:12-23. Na de dienst kan je nog gezellig een kop koffie drinken via Zoom en anderen ontmoeten.

Vaak verdelen we ons leven onwillekeurig in stukjes: in fragmenten.  Een stukje van ons leven gaat over geloof.  Vroeger noemden mensen dit het geestelijk leven of het kerkelijk leven.  Maar andere stukje van ons leven gaan gewoon over werk en plezier, relaties, vriendschap en familie.  Maar in de oude hymne in Colossenzen 1 waarin gezegd wordt dat alles in Christus, door Hem en voor Hem geschapen is. Heel de werkelijkheid draait om Hem. De hele schepping komt in het vizier. Het gaat zondag over mensen uit één stuk zijn, en om een wereld die één is in en door en voor Christus.

1,5 Meter kerk

We willen er natuurlijk niet al te veel over nadenken. Een seizoen waarin we steed op anderhalve meter van elkaar moeten blijven. Wat gaat dat ons brengen?

Als kerkenraad zoeken we naar manieren om hier mee om te gaan en binnen de mogelijkheden die er wel zijn samen het geloof te beleven en verbinding met elkaar vorm te geven, in kerkdiensten en op andere manieren. 

Een aantal mensen vanuit de kerkenraad is bezig om wat ideeën uit te werken. Van harte uitgenodigd om mee te denken, mail je reacties, behoeften, ideeën graag naar dirkdebree@nk-utrecht.nl

Bericht van overlijden

Op 12 juni is Abel, zoon van Maartje en Kees, na een zwangerschap van 21 weken geboren en overleden. Hoe verdrietig is het om afscheid te moeten nemen van je kind, nog voordat je hem hebt leren kennen. 

Afgelopen woensdag hebben we in besloten kring stil gestaan bij het geloof dat Abel gekend en geliefd is door God, zijn Schepper en dat we hem in dat vertrouwen mogen loslaten. In de korte dienst voorafgaande aan zijn begrafenis lazen we uit psalm 23: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed”  en we luisterden naar het lied van Sela: 

In de nacht van strijd en zorgen, 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop.  

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.    
           Niemand anders, U
alleen,leidt ons door dit leven heen.  

Laten we meeleven met Kees en Maartje (zie adresgegevens in de NK-app bij Berichten uit de gemeente) en voor hen bidden, als gaandeweg het gemis meer en meer door zal dringen.