Kerkdienst 31 oktober | ‘Roepen tot God’

Komende zondag staan de diensten in het teken van het pastoraat.  Het thema is ‘Roepen tot God’ en wij lezen het bekende verhaal van de blinde Bartimeüs die ‘kyrië eleison’ roept  – Heer, ontferm u over mij. Dit is niet een gepolijste liturgische formule maar een schreeuw om hulp, een uiting van nood. Wat in ons leven schreeuwt om aandacht?  En welke schreeuw om hulp wordt door ons niet gehoord, of zelfs bewust genegeerd? En wat betekent het dan dat God luistert naar onze roep om hulp en hoe kunnen wij zelf oor en oog hebben voor de nood van anderen?  Over deze vragen zal het zondag in de preek gaan.  Voorganger is Jan-Maarten Goedhart

Twee ouderlingen pastoraat gezocht

Wij zoeken versterking van onze taakgroep pastoraat. Als ouderling pastoraat voer je pastorale gesprekken met gemeenteleden, organiseer je i.s.m. de wijkcontactpersonen acties die onderling contact binnen de NK stimuleren en ben je onderdeel van de Grote Kerkenraad. Lees hier meer over de functie. Heb jij een hart voor mensen en voor God? Of ken jij iemand die je geschikt acht voor dit ambt? Neem heel graag contact op met Martine Uyterlinde (pastoraat@nk-utrecht.nl) of Esther Wiltink (scriba@nk-utrecht.nl). 

Kerst zoekt tieners

Voor de kerstavonddienst van 24 december 19.00 uur zoeken we tieners die mee willen denken over en mee willen doen aan deze dienst. We hebben al een paar enthousiaste aanmeldingen, maar we kunnen nog meer hulp en creativiteit gebruiken. Wil je meedoen kom dan 7 november naar locatie Wilhelminapark. Om 12.30 uur brainstormen en lunchen we met elkaar. Meer info bij Lotte Brandes (06-48502089 of jeugd@nk-utrecht.nl