kerkdienst 4 juni | Altijd blij in de Heer

Altijd blij, wie wil dat nu niet? Op de markt van de pret wordt nogal wat aangeboden. De wereld als pretpark, wat het helaas niet altijd is. Als christenen hebben we ook zo ons aanbod: genoeg om van te genieten ook in het geloof: festivals, worshipavonden, kerkdiensten (?).

Meer lezen “kerkdienst 4 juni | Altijd blij in de Heer”

Kerkdienst 30 april | Hij gelooft in jou

Zondag lezen we uit Filippenzen, hoofdstuk 2, wat ook bij de huiskringen op de agenda staat. Het gaat daar o.a. over de wisselwerking tussen ons werk en Gods werk. Hoe zit dat? Paulus roept om te strijden voor het evangelie. Hoezo strijd? En hoe houden wij vol en wat doet God daarin dan? Hij gelooft in ons… door ons heen. Mysterieus, maar waar. Net zoals we brood en wijn tot ons nemen en geloven dat Hij daar doorheen in ons is, blijft en ons sterkt om te volharden in de strijd van het geloof. Welkom in de kerk, welkom aan het avondmaal.

Kerkdienst Pasen 9 april | Thema: Je gelooft je ogen niet

De opstanding van Jezus doorbreekt onze denkkaders aan alle kanten. Dit is te groots, ondenkbaar. Hier hadden de leerlingen geen rekening mee gehouden. De vrouwen bij het graf moeten overtuigd worden. Ze zien de engel, het lege graf en snappen er niets van. Jezus zelf komt langszij. Pasen zorgt voor verwarring, voor angst en voor blijdschap. Dat was toen, dat is nog steeds. Te groots om te begrijpen, genoeg om Jezus te aanbidden. Dat gaan we dan ook doen, deze paasmorgen in de kerk. Welkom!

Zondag 2 april | Belijdenisdienst

Zondag wacht ons een feestelijke dienst. Vooral omdat Annelien, Christianne, Martijn, Joël, Michelle en Tom hun geloofsgetuigenis geven en belijdenis doen. Wat mooi om in deze tweede belijdenisdienst te horen hoe zij ertoe gekomen zijn om uit te spreken dat ze met God willen leven. Een andere reden voor de feestelijkheid van deze dag is dat de kinderen Palmpasen stokken gaan versieren en aan het einde van de dienst daarmee terugkomen in de kerk.

We lezen in het evangelie (Mattheus 21) hoe Jezus door de menigte wordt toegezongen: Hosanna voor de zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Waarom zingen de mensen dat en wat is de houdbaarheidsdatum van deze aanbidding? Je bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn, maar ook als je dat niet bent:

vrede en alle goeds,

Lydia

volle kerk keurrijk zonlicht boven

Kerkdienst 26 maart Wittevrouwen | “Get used to different” – over de roeping van Mattheüs als leerling van Jezus

Aankomende zondag gaat het wat anders dan anders… Geen Dirk of Lydia vooraan, en ook geen gastpredikant, maar de diaconie die de dienst heeft vormgegeven. Diaken Nilco van der Steege zal de dienst leiden en diaconaal werker Wilma Wolswinkel zal de preek verzorgen.

Meer lezen “Kerkdienst 26 maart Wittevrouwen | “Get used to different” – over de roeping van Mattheüs als leerling van Jezus”

Bij de dienst: Jezus . . . . . Wie?

Na een mooi seizoen samen optrekken is zondag de eerste van 3 belijdenisdiensten. Alwin, Floor, Lydian, Deborah en Marwin zeggen met hun ja-woord dat ze met God willen leven. Ook Elize en Wouter geven hun getuigenis. Zij zullen op 2 april in Katwijk, waar de vader van Elize predikant is, belijdenis doen.

Meer lezen “Bij de dienst: Jezus . . . . . Wie?”