Kerkdienst 5 februari | De kunst van het loslaten

We lezen Genesis 43. Jakob moet zijn lievelingszoon Benjamin loslaten om zijn familie te redden van de honger. Een onmogelijke keuze, maar het lukt met een beroep op Gods barmhartigheid. Loslaten wat je lief is gaat nooit vanzelf, maar kan de opening zijn naar iets mooiers. De broers ontvangen tegen alle verwachting in genade. Wat houd jij krampachtig vast? Hoe leer jij loslaten? Ik zie er naar uit met jou verder het verhaal in te duiken. Tot zondag!

Kerkdiensten 29 januari | Masker (af), Jozef ontmoet zijn broers

We lezen Genesis 42, de broers van Jozef komen naar Egypte. Zij herkennen Jozef echter niet. Jozef gebruikt zijn vermomming om zijn broers te testen.

Om tot een echte ontmoeting te komen moet het masker af. Dat kost echter tijd. Voordat de broederschap herstelt wordt, moet er eerst inzicht komen, ook voor verkeerde keuzes uit het verleden. Dan pas ontstaat er ruimte voor vertrouwen, voor vergeving en misschien zelfs verzoening. 

Maskers helpen echter om (voorlopig) buiten schot te blijven. Stef Bos zingt ‘hoeveel maskers moet je dragen, om eindelijk jezelf te zijn’ (liedje Maskerman). 

Wat zijn jouw maskers? Hoe helpen die jou? En wat als die maskers afgaan? 

Leven zonder maskers, ergens verlangen we ernaar, maar hoe doe je dat? En, is het mogelijk om een kerk zonder maskers te zijn? 

Ik zie er naar uit het er met je over te hebben. Tot zondag!

Kerkdienst 4 december | Wittevrouwen

Ken je plek, over Jozef en Potifars vrouw

Op deze tweede zondag van advent lezen we over het grensoverschrijdende gedrag van de vrouw van Potifar. Het gaat over seksuele obsessie, over nee-zeggen over leugen en bedrog, maar vooral over het innemen van je toebedeelde plaats. Jozef, de gezegende, wordt al groter en groter, maar kent zijn plek en stelt een grens. Dat levert niet persé winst op, hij komt er zelfs door in de gevangenis. Thema’s die raken aan ons leven. Kan pijnlijk en confronterend zijn, maar ik hoop ook ontdekkend en genezend. Tijdje geleden luisterden we naar het nummer God so loved, deze keer zingen we het bij de aanbidding. Idee om vast te luisteren? Met allen die te maken hebben gehad met grensoverschrijding zingen we de spiritual no body knows the troubles I’ve seen, we zingen ook van advent, de komst van het kind in onze duisternis en een lied van overwinning. Welkom in de kerk of via de stream.
NB. volgende week zal ik deze preek in Wilhelminapark houden.