Kerkdienst 5 februari | De kunst van het loslaten

We lezen Genesis 43. Jakob moet zijn lievelingszoon Benjamin loslaten om zijn familie te redden van de honger. Een onmogelijke keuze, maar het lukt met een beroep op Gods barmhartigheid. Loslaten wat je lief is gaat nooit vanzelf, maar kan de opening zijn naar iets mooiers. De broers ontvangen tegen alle verwachting in genade. Wat houd jij krampachtig vast? Hoe leer jij loslaten? Ik zie er naar uit met jou verder het verhaal in te duiken. Tot zondag!

Kerkdiensten 29 januari | Masker (af), Jozef ontmoet zijn broers

We lezen Genesis 42, de broers van Jozef komen naar Egypte. Zij herkennen Jozef echter niet. Jozef gebruikt zijn vermomming om zijn broers te testen.

Om tot een echte ontmoeting te komen moet het masker af. Dat kost echter tijd. Voordat de broederschap herstelt wordt, moet er eerst inzicht komen, ook voor verkeerde keuzes uit het verleden. Dan pas ontstaat er ruimte voor vertrouwen, voor vergeving en misschien zelfs verzoening. 

Maskers helpen echter om (voorlopig) buiten schot te blijven. Stef Bos zingt ‘hoeveel maskers moet je dragen, om eindelijk jezelf te zijn’ (liedje Maskerman). 

Wat zijn jouw maskers? Hoe helpen die jou? En wat als die maskers afgaan? 

Leven zonder maskers, ergens verlangen we ernaar, maar hoe doe je dat? En, is het mogelijk om een kerk zonder maskers te zijn? 

Ik zie er naar uit het er met je over te hebben. Tot zondag!

Kerkdienst 1 januari | Nieuwjaarsdag

… zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Op de eerste dag van 2023 gaan we verder lezen uit Mattheus, waar we met Kerst zijn gestopt en wat lijkt dat een contrast. Geen lieve baby, maar stampende soldaten. Geen engelenzang, maar huilende moeders. Hoe kan dat het gevolg zijn van de geboorte van Jezus, de vredevorst? Hoe helpt juist dit bericht ons om realistisch en hoopvol het nieuwe jaar in te gaan? 

Er is deze ochtend in Wittevrouwen geen dienst om 10 uur. Je bent welkom in de gezamenlijke dienst om 11.15 uur in NK WP (Hobbemastraat 35). 

Ik wens je een mooie jaarwisseling en hoe dan ook: vrede en alle goeds.

Lydia

Kerkdienst 4 december | Wilhelminapark

Een bijzondere babyshower

Op de tweede zondag van advent zien we hoe God  in de doop zijn naam verbindt aan de kleine Siem en Welmoed. God, die niet een abstract begrip is, maar die handelend en levend in de geschiedenis te zien is. Dat geldt voor de geschiedenis van één enkel mens en van de wereld als geheel. Die beweging zien we in het lied dat Maria zingt (Lucas 1: 46-56) als zij haar nicht Elisabeth ontmoet en deze haar zegent vanwege het bijzondere kind dat Maria verwacht. 

Maria, icoon van genade, is de titel van het beste theologische boek van vorig jaar. In dat boek pleit Huijgen voor een herwaardering van Maria: ‘Ik heb ontdekt dat Maria een venster opent naar wie God is’. Dat is op zijn minst opmerkelijk, want het is geschreven vanuit een protestantse blik en die staat doorgaans niet bekend om de aandacht voor Maria.  

Weet je zeer welkom om te ontdekken welk revolutionair lied Maria zingt. De doopdienst van deze zondag is in de  gemeente NK Wilhelminapark, waar de dienst om 11.15 uur begint. Hoe dan ook wens ik je vrede en alle goeds

Lydia