Kerst 2021

Kerst zal dit jaar toch weer anders zijn dan gehoopt. We willen alsnog graag met jullie allemaal Kerst vieren en herdenken dat Jezus is geboren. Er is een aantal activiteiten georganiseerd om bij elkaar te komen. Op zaterdag 11 december versieren we samen de kerk, kerstavond zingen we in thuis onze woonkamers en de kinderen zijn welkom bij de kliederkerk of Kerst op schoot. Op Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk wel gewoon open voor een mooie kerstdienst!

Meer lezen “Kerst 2021”

Kerkdiensten 28 november | De kracht van kwetsbaarheid

Het valt me steeds weer op hoe alledaags de verhalen in het Oude Testament zijn. We volgen Jakob en leren over (gebrekkige) opvoeding, verweesdheid, onverwachte Godsontmoetingen, zelfverrijking etc. Bijzonder vind ik hoe zulke oude verhalen actueel kunnen worden.

Meer lezen “Kerkdiensten 28 november | De kracht van kwetsbaarheid”

Kerkdienst a.s. zondag 14 november | Wat ervaren we van de geestelijke wereld?

Mijn naam is Annemarie Snijders, en ik ben predikant van Huis van Licht, een Nederlands Arabische gemeente in Utrecht (www.huisvanlicht.nl). We hebben een partnerschap met elkaar, waar we erg blij mee zijn. Aanstaande zondag preek ik in de Nieuwe Kerk. 

Meer lezen “Kerkdienst a.s. zondag 14 november | Wat ervaren we van de geestelijke wereld?”

Kerkdienst 31 oktober | ‘Roepen tot God’

Komende zondag staan de diensten in het teken van het pastoraat.  Het thema is ‘Roepen tot God’ en wij lezen het bekende verhaal van de blinde Bartimeüs die ‘kyrië eleison’ roept  – Heer, ontferm u over mij. Dit is niet een gepolijste liturgische formule maar een schreeuw om hulp, een uiting van nood. Wat in ons leven schreeuwt om aandacht?  En welke schreeuw om hulp wordt door ons niet gehoord, of zelfs bewust genegeerd? En wat betekent het dan dat God luistert naar onze roep om hulp en hoe kunnen wij zelf oor en oog hebben voor de nood van anderen?  Over deze vragen zal het zondag in de preek gaan.  Voorganger is Jan-Maarten Goedhart

Kerkdienst 24 oktober | Heer leer ons bidden

Vier jaar geleden deed ik intrede in de Nieuwe Kerk (zo heet dat als je ergens je startpreek houdt;-) Die vier jaar zijn voorbij gevlogen. Wat is er veel gebeurd. Wat is er veel om dankbaar voor te zijn. Ik geniet van het werken in en vanuit de Nieuwe Kerk in onze mooie stad. Ben blij met alle energie, de nieuwe initiatieven, het samen kerkzijn ook door kwetsbare momenten heen. Ik begon met een preek n.a.v. Matteus 9: 35-38 met als thema: Leer ons bidden. Jezus roept om te bidden voor arbeiders in de oogst. Die preek ga ik, lichtelijk bewerkt, herhalen. Veel vind ik nog steeds relevant om te benoemen. Hier en daar verwerk ik wat inzichten van de afgelopen jaren.  Op veler verzoek is er ook weer eens een mentimeter, dus mocht je er niet bij kunnen zijn, het helpt als je wel vanaf de starttijd inschakelt. Overigens is er steeds voldoende plek, wat let je om het wekelijkse gebruik van de kerkgang weer op te pakken? (voor zover je dat nog niet gedaan hebt:-) Van harte welkom in de kerk!

Kerkdienst zondag 19 september | Thema: Je bent zout

Deze zondag gaat pastor/pionier Theo Vreugdenhil uit Nieuwegein voor. Hij werkt voor Cross Culture Nieuwegein, een interkerkelijke gemeente. Hij zal spreken n.a.v. Matteüs 5: 13-16, over zout dragen. Ik heb gevraagd om zoveel mogelijk te delen van zijn persoonlijke faal-en succeservaringen in/vanuit zijn werk bij Cross Culture Nieuwegein. Wordt vast leerzaam.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 19 september | Thema: Je bent zout”

Kerkdiensten zondag 12 september | Thema: Jakob en Esau

We starten deze (doop)dienst de prekenserie & huiskringen over het leven van Jakob. Het gaat over de geboorte van Jakob en Esau (Gen25:19vv), over waar je wieg staat en hoe je verwacht werd. Over de rol van gebed, over opvoeden, karaktervorming en je bestemming vinden. Het gaat vooral ook over de trouw van God die zijn eersteling, Israël, liefheeft en zegent en via dat volk de Messias geeft tot heil van alle volken.

Meer lezen “Kerkdiensten zondag 12 september | Thema: Jakob en Esau”