Kinderen en het Avondmaal (locatie Wittevrouwen)

Zondag 24 september vieren we het Avondmaal met elkaar. Voor kinderen vanaf groep 5 wordt geregeld dat zij daarbij aanwezig kunnen zijn. Groep 7 en 8 blijven deze zondag de hele dienst in de kerk. Groep 5 en 6 gaan, samen met de jongste groepen naar hun kinderdienst en zullen bij het aangaan van het Avondmaal terugkomen. De groepen 1-4 komen zoals gewoonlijk bij het laatste lied terug in de kerk. Bij vragen mail Corina.

Word vervuld met de Geest

Ik verlang naar meer van de Heilige Geest in mijn leven en in de Nieuwe Kerk. Dat we door Hem geleid worden in al onze bezigheden, zowel in als buiten de kerk. We gaan er deze dienst bij stil staan aan de hand van Efeze 3 en 5:18. Er is weer ruimte voor (ministry)gebed in de dienst. In Wittevrouwen nemen we afscheid van drie kerkenraadsleden: Marinka & Evert en Gerard. Ook zullen er drie nieuwe ambstdragers bevestigd worden: Gabriëlle (ouderling Groei) en Maartje & Berthy (ouderlingen Eredienst). Ik zie ernaar uit.