Kerkdienst 5 februari | De kunst van het loslaten

We lezen Genesis 43. Jakob moet zijn lievelingszoon Benjamin loslaten om zijn familie te redden van de honger. Een onmogelijke keuze, maar het lukt met een beroep op Gods barmhartigheid. Loslaten wat je lief is gaat nooit vanzelf, maar kan de opening zijn naar iets mooiers. De broers ontvangen tegen alle verwachting in genade. Wat houd jij krampachtig vast? Hoe leer jij loslaten? Ik zie er naar uit met jou verder het verhaal in te duiken. Tot zondag!

Kerkdiensten 29 januari | Masker (af), Jozef ontmoet zijn broers

We lezen Genesis 42, de broers van Jozef komen naar Egypte. Zij herkennen Jozef echter niet. Jozef gebruikt zijn vermomming om zijn broers te testen.

Om tot een echte ontmoeting te komen moet het masker af. Dat kost echter tijd. Voordat de broederschap herstelt wordt, moet er eerst inzicht komen, ook voor verkeerde keuzes uit het verleden. Dan pas ontstaat er ruimte voor vertrouwen, voor vergeving en misschien zelfs verzoening. 

Maskers helpen echter om (voorlopig) buiten schot te blijven. Stef Bos zingt ‘hoeveel maskers moet je dragen, om eindelijk jezelf te zijn’ (liedje Maskerman). 

Wat zijn jouw maskers? Hoe helpen die jou? En wat als die maskers afgaan? 

Leven zonder maskers, ergens verlangen we ernaar, maar hoe doe je dat? En, is het mogelijk om een kerk zonder maskers te zijn? 

Ik zie er naar uit het er met je over te hebben. Tot zondag!

Kerkdienst 31 december | Oudejaarsavond

Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg: U bent mijn God, mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.

De laatste dagen van het jaar roepen al snel op tot reflectie: wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd in de wereld om je heen? Wat is er in je eigen leven gebeurt? Hoe maak je de overgang naar een nieuw jaar? 

Op zaterdag 31 december komt aan het einde van de middag een korte dienst online, op de website en in de NK App. Met muziek en een meditatief moment sluiten we het jaar af. 

Het betekent dat er in de kerkgebouwen (WV & WP) geen dienst is. 


And I said to the man who stood at the gate of the year:
“Give me a light that I may tread safely into the unknown”.
And he replied:
“Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God.

That shall be to you better than light and safer than a known way”. 


Kerkdienst 25 december | Kerstmorgen | Thema: Ik kan niet wachten

Vorige week raakte ik in gesprek met een islamitische vrouw, die geregeld bij ons komt. Ze vond de adventsster en kersttafel bijzonder mooi en vroeg wat we als christen precies gaan vieren. Ik raakte opnieuw onder de indruk toen ik vertelde dat God zelf naar onze wereld is gekomen in Jezus, het kind van Maria. Wat zo makkelijk kan klinken als een al te bekend verhaal, stemde haar en mij blij verwonderd. 

Meer lezen “Kerkdienst 25 december | Kerstmorgen | Thema: Ik kan niet wachten”

Nieuwe Kerk Utrecht en De Haven gaan samen voor Kanaleneiland

De Nieuwe Kerk Utrecht en De Haven, pioniersplek op Kanaleneiland, hebben besloten om samen op te trekken in het verlangen van ‘Meer van Jezus op Kanaleneiland’. Na inspirerende ontmoetingen door verkenners uit beide geloofsgemeenschappen heeft de kerkenraad van de Nieuwe Kerk Utrecht net als het visieteam van De Haven deze intentie uitgesproken.

Meer lezen “Nieuwe Kerk Utrecht en De Haven gaan samen voor Kanaleneiland”

Kerkdienst 4 december | Wittevrouwen

Ken je plek, over Jozef en Potifars vrouw

Op deze tweede zondag van advent lezen we over het grensoverschrijdende gedrag van de vrouw van Potifar. Het gaat over seksuele obsessie, over nee-zeggen over leugen en bedrog, maar vooral over het innemen van je toebedeelde plaats. Jozef, de gezegende, wordt al groter en groter, maar kent zijn plek en stelt een grens. Dat levert niet persé winst op, hij komt er zelfs door in de gevangenis. Thema’s die raken aan ons leven. Kan pijnlijk en confronterend zijn, maar ik hoop ook ontdekkend en genezend. Tijdje geleden luisterden we naar het nummer God so loved, deze keer zingen we het bij de aanbidding. Idee om vast te luisteren? Met allen die te maken hebben gehad met grensoverschrijding zingen we de spiritual no body knows the troubles I’ve seen, we zingen ook van advent, de komst van het kind in onze duisternis en een lied van overwinning. Welkom in de kerk of via de stream.
NB. volgende week zal ik deze preek in Wilhelminapark houden.