Dopen in het park, in de de Voorveldse Polder (12juli)

Door buiten te dopen kunnen er mensen bij zijn én hebben we een prachtige gelegenheid om weer samen te zingen! – Voor het tweede deel van de kerkdienst ben je vanaf 11 uur welkom in de Voorveldse Polder (rond de steiger bij de ‘Budgetcamping’).

Kom het liefst op de fiets en zet hem op de aangegeven plekken. (Er is beperkt ruimte om auto’s te parkeren op de camping.) We gaan samen zingen en zijn getuige van de doop. Na afloop is er ruimte om samen koffie/thee te drinken en te picnicken. Neem daarvoor zelf je koffie/thee, eten, stoeltje, kleedje mee.
NB. zoals altijd ook nu: denk aan de 1.5meter.

Aanmelden voor ‘dopen in het park’ kan via deze link. Als je je al aangemeld hebt voor de kerkdienst hoef je dat niet nog eens te doen voor het dopen. Helaas kunnen we dit deel niet livestreamen. We proberen het dopen te filmen zodat het snel daarna alsnog mee te beleven is.

We zoeken nog enkele vrijwilligers die om 10.30 uur de route en afstand aangeven, meld je daarvoor even bij Arie.
PS. Als we niet meer aanmeldingen kunnen hanteren, is dit nog een manier er toch bij te zijn :).
Voor verdere vragen bel/app/mail Arie of bel 06 48538315

Kerkdienst zondag 5 juli | Heilig leven

Misschien was je er net aan gewend: online kerkdiensten. Je maakt de dienst mee, terwijl je alleen of met je huisgenoten achter een beeldscherm zit. In het begin was het een beetje onwennig, maar zoals onze gewezen nationale wijsgeer Cruijff zei: “elk nadeel heb zijn voordeel.” Met koffie op de bank, in je pyjama nog in bed of keurig aangekleed met zijn allen ‘net echt’, iedereen kon haar/zijn eigen vorm van kerkgang kiezen. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 5 juli | Heilig leven”

Kerkdienst zondag 28 juni | Zegen voor de wereld

Deze zondag geven we gehoor aan de oproep van vele organisaties om te bidden voor de nood in de wereld. Het coronavirus heeft niet alleen ons getroffen, maar ook de allerarmsten met verdrietige gevolgen. Deze zondag staan we stil bij het leed en bidden voor de wereld met Psalm 67. We ontdekken (weer) dat de zegen die we ontvangen vraagt om doorgegeven te worden.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 28 juni | Zegen voor de wereld”

Kerkdienst a.s. zondag 21/6 | Thema: heel het leven

Komende zondag zal Ds. Jan-Maarten Goedhart voor gaan. Hij zal preken over ‘ Heel het leven’ vanuit Colossenzen 1:12-23. Na de dienst kan je nog gezellig een kop koffie drinken via Zoom en anderen ontmoeten.

Vaak verdelen we ons leven onwillekeurig in stukjes: in fragmenten.  Een stukje van ons leven gaat over geloof.  Vroeger noemden mensen dit het geestelijk leven of het kerkelijk leven.  Maar andere stukje van ons leven gaan gewoon over werk en plezier, relaties, vriendschap en familie.  Maar in de oude hymne in Colossenzen 1 waarin gezegd wordt dat alles in Christus, door Hem en voor Hem geschapen is. Heel de werkelijkheid draait om Hem. De hele schepping komt in het vizier. Het gaat zondag over mensen uit één stuk zijn, en om een wereld die één is in en door en voor Christus.

Kerkdienst zondag 14 juni | van generatie tot generatie

Van generatie tot generatie is het thema van de dienst, die door de meeste mensen online beleefd zal worden, en door 30 mensen in de kerkzaal. Deze zondag komen ook de ouders en familie van Jesper en Sarah, de dopelingen.

We lezen de eerste zeven verzen van psalm 78. Een lied waarin het belang van het vertellen van geloofsverhalen duidelijk wordt gemaakt. Kinderen, en ook volwassenen, mogen leren dat de God van Israël betrouwbaar en betrokken is en ondanks menselijk dwalen en zwerven niet loslaat wat Zijn hand begon. Met de kinderen zingen we mee Wit zwart rood en geel. Een passend liedje nu we ons pijnlijk bewust worden hoezeer racisme nog steeds springlevend is.

Na de dienst is er weer ‘koffiedrinken via zoom’, wat een hele leuke vervanging blijkt van het live koffiedrinken in de kerk. 
Fijn dat je dit leest en dat je zo aangehaakt blijft bij de gemeente en bij de (deels online) diensten.

Als we voor jou persoonlijk van betekenis kunnen zijn, dan is daar natuurlijk alle ruimte voor. Mail ons. Ook als je ideeën hebt hoe het anders, wellicht beter kan, laat het weten. Misschien tot zondag.

Vrede en alle goeds,
Lydia

Kerkdienst zondag 7 juni | De Goddelijke dans

Zondag vieren we een wat onbekender feest in het kerkelijk jaar, namelijk Zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid/drievuldigheid. Dit feest sluit de zelfopenbaring van God de drie-enige af. De Vader als schepper en onderhouder, de Zoon in zijn komst naar de wereld en de Geest uitgestort in mensenharten. We geloven in een God die zichzelf geeft. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 7 juni | De Goddelijke dans”