Kerkdienst a.s. zondag 18 april | Thema: Inclusief

Wat hebben een dropje en een pepermuntje te maken met inclusief kerk-zijn? Een online routeplanner of papieren routekaart: wat zegt dat over leven in het Koninkrijk van God? In de dienst van zondag krijg je op die vragen een antwoord. De lezing is Handelingen 10 en in de dienst zullen 3 kinderen gedoopt worden: Cris Johannes Jakobus van Antwerpen, Daniel Hendrik Vos en Job Benjamin Scherff. Bijzonder dat alle liederen die we met de muziekgroep zingen speciale betekenis hebben voor de doopouders. Je bent van harte welkom om online erbij te zijn, ik wens je hoe dan ook vrede en alle goeds Lydia

Online diensten

Eerder schreef ik al eens hoe verschillend kerkdiensten beleefd worden en hoe dat juist ook voor gestreamde kerkdiensten nog extra geldt. Het is voor ons allemaal een klus om online betrokken te blijven. Een online kerkdienst is zo anders dan de totaal ervaring van een live kerkdienst, vol samenzang, ontmoeting, gebed, Bijbel, preek in de ruimte van de kerk. Online ben je veel meer toeschouwer en blijkt het voor heel wat gemeenteleden moeilijker om geconcentreerd te blijven en/of je te laten meenemen in de ontmoeting met God. We doen ons best om de diensten zo goed mogelijk vorm te geven zodat zoveel mogelijk gemeenteleden (en anderen) kunnen aanhaken. Een aantal punten waar we rekening mee houden:

Meer lezen “Online diensten”

Dienst op Witte Donderdag

We sluiten aan bij de lezingen van de ‘huisvespers’ en zien in Johannes 13 hoe Jezus door de knieën gaat voor zijn leerlingen. Dat lijkt echt de wereld op zijn kop en het is dan ook heel begrijpelijk dat Petrus dat niet wil. Toch zal hij moeten ontdekken dat Jezus juist zo laat zien wie Hij is, wat Hij geeft en vraagt. In de dienst vieren we het Avondmaal en ben je uitgenodigd om te doen wat Jezus zijn leerlingen opdraagt als Hij het brood breekt en de wijn deelt: Doe dit tot mijn gedachtenis. 

Meer lezen “Dienst op Witte Donderdag”

Dienst op Goede Vrijdag

We kennen het verhaal, maar wat is er gebeurd? Deze vraag staat centraal in de meditatieve dienst op Goede Vrijdag als we Jezus volgen op de weg vanaf het moment dat Hij gevangen genomen wordt totdat Hij zijn roeping heeft volbracht (Johannes 18 en 19). Een verhaal dat gaat over de bijzonder omkering van ogenschijnlijk verlies naar bizarre overwinning. 

Meer lezen “Dienst op Goede Vrijdag”

Doopdienst zondag 14 maart | Thema: Aan het hoofd

In deze doopdienst sluiten we weer aan bij het kringthema over de kerk. Deze keer over leiderschap (n.a.v. Efeze 4: 1-16). Over Jezus als hoofd van de kerk en hoe vanuit Hem verschillende bedieningen kunnen functioneren. Dit allemaal gericht op de geestelijke groei van de hele gemeente. Paulus gebruikt de metafoor van een groeiend kind naar volwassenheid.

Meer lezen “Doopdienst zondag 14 maart | Thema: Aan het hoofd”