Kerkdiensten 27 maart | Loof de HEER

Het gezamenlijke zingen werd het meest gemist in de lockdown, volgens de mentimeter. Blijkbaar is zingen belangrijk voor ons geloofsleven. Hoezo eigenlijk?
We lezen de kortste psalm, psalm 117, een oproep om de HEER te loven. De psalm is onderdeel van het zogenaamde ‘hallel’, de psalmen die traditiegetrouw aan het einde van de pesachmaaltijd gezongen worden. Jezus zong ze ook, vlak voor zijn gevangenneming. Dat kan dus, God loven en tegelijk de zwartste nacht ingaan. 
We denken met elkaar na over de ‘geestelijke oefening’ van de lofprijzing. En natuurlijk gaan we ook veel zingen, nu kan het weer! Welkom in de kerk.

Aanstaande zondagavond ‘Story of a Migrant’!

Aanstaande zondagavond 27 maart vindt in de Nieuwe Kerk Wittevrouwen de mooie voorstelling ‘Story of a Migrant’ plaats. Deze voorstelling is ontwikkeld door gemeenteleden van Huis van Licht en in het kader van onze samenwerking zijn we er blij mee dat deze voorstelling ook in de Nieuwe Kerk gehouden wordt!

Meer lezen “Aanstaande zondagavond ‘Story of a Migrant’!”

Huwelijksaankondigingen

Op vrijdag 8 april is de huwelijksinzegening van Thomas en Eline. De dienst is om 16:30 in de Nicolaaskerk in Ellecom. Peter Bakker zal voorgaan in de dienst.

Op vrijdag 8 april is de huwelijksinzegening van Willem-Jan en Hannah. De dienst is om 17:00 in de Best Life Church in Utrecht. Dirk de Bree zal voorgaan in de dienst.

Een prachtige dag gewenst en Gods zegen in jullie huwelijk!

Kijk voor meer info in de NK-app

Kerkdienst a.s. zondag 20 maart | Thema: Het dwaze en zwakke van God

Aanstaande zondag hoop ik in beide kerken voor te gaan. Het is de derde zondag in de veertigdagentijd, en in deze dienst staat het kruis centraal.  Wij lezen een wat langer gedeelte uit de eerste brief van Paulus aan de Koritiërs:  1Kor.1:18 – 2:9. In dit gedeelte spreekt Paulus over hoe de boodschap dat een gekruisigde Jezus de wereld zal redden in de ogen van veel mensen dwaas en zwak is. En toch houdt hij er aan vast dat dit de kern van het evangelie is en kan hij er niet over zwijgen. Het thema van de dienst is ¨Het dwaze en zwakke van God¨. Hoe centraal staat de gekruisigde Jezus in onze eigen geloofsbeleving? En wat betekent het dan?

Graag tot zondag,
Jan-Maarten Goedhart

Info nieuwe leden avond (23/24 maart)

Op 23 en 24 maart organiseren we introductieavonden van de Nieuwe Kerk op onze beide locaties. Tijdens de avond leer je elkaar en de kerk (nog) beter kennen, en kom je erachter welke plek jij in de kerk kan/wil innemen. We gaan in op de geschiedenis, de visie en het beleid van de Nieuwe Kerk; waar staan we voor? Er is alle ruimte om vragen te stellen en ook één van de predikanten zal aanwezig zijn.

Meer lezen “Info nieuwe leden avond (23/24 maart)”

Opgeven NK Alpha, het kan nog!

Als organisatoren gaan wij er vanuit dat zoveel mogelijk gemeenteleden mee gaan doen aan de NK Alpha (niet alleen de huiskringen, maar echt iedereen). Vanwege de omvang van de organisatie willen we graag dat iedereen zich opgeeft voor de avonden en het weekend.

Een paar vragen hierbij:
– Kies bij voorkeur voor de locatie (WV of WP) waar jij lid bent of meeleeft, maar je mag ook op de andere locatie meedoen als dat voor jou beter uitkomt.

  • Samen eten is optioneel, en hoort toch best wel bij Alpha, en dat willen we zeker stimuleren i.v.m. de onderlinge verbinding (op beide locaties, maar extra op locatie WP).
  • Als je als kring de avonden op afstand wil volgen, geef je ook even op.

Wij hebben ontzettend veel zin in deze NK Alpha en zien het als een unieke kans om de verbinding onderling te versterken. We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij!

Heb jij het formulier voor opgave van de NK Alpha al geopend en ingevuld? Zo nee, we zien je aanmelding graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

Dirk, Wouter, Hanneke en Floris

P.S. Voor de zekerheid nog even alle data op een rij:

  • Avond 1 (Wie is Jezus en Waarom stierf Hij?) – maandag 4 april WP / dinsdag 5 april WV
  • Avond 2 (Hoe kun je geloven) – woensdag 20 april WP / dinsdag 19 april WV
  • Avond 3 (Bidden en Bijbel) – maandag 16 mei WP / dinsdag 17 mei WV
  • Avond 4 (Hoe leidt God ons?) – maandag 30 mei WP / dinsdag 31 mei WV
  • Avond 5 (Leef het koninkrijk) – maandag 13 juni WP / dinsdag 14 juni WV
  • Avond 6 (Hoe zit het met de kerk?) – maandag 27 juni WP / dinsdag 28 juni WV
  • Conferentie / weekend (Heilige Geest) – vrijdag 17, zaterdag 18 en zondagmorgen 19 juni

Nachtwake voor vluchtelingen Dominicuskerk Utrecht

Vrijdag 18 maart 18.30 uur – zaterdag 19 maart 9.00 uur 

Händelstraat 90, Utrecht (Oog in Al)  

In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 maart wordt in de Dominicuskerk een wake gehouden om stil te staan bij het leven van vluchtelingen in en aan de grenzen van Europa. Veel mensen zijn omgekomen tijdens hun vlucht, veel anderen verkommeren in vluchtelingenkampen of worden letterlijk weggeduwd aan onze Europese grenzen. En wat zal er gebeuren met de vluchtelingen uit de Oekraïne?

De nachtwake start om 18.30 uur met een vesperviering en eindigt de volgende ochtend om 8.30 uur met de lauden. De hele nacht door wordt er afwisselend gebeden, geluisterd naar Bijbelteksten, muziek en gedichten, worden er kaarsen opgestoken, is er proclamatie, meditatie en stilte.  

De aangrijpende documentaire Shadow Game wordt vertoond en er treden verschillende musici op. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! 

Er wordt gecollecteerd voor Giro 555 en Vluchtelingen op Lesbos. 
De nachtwake wordt georganiseerd door de Pieterskerk, de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West, diakonaal predikante voor en met ongedocumenteerden Marieke Sillevis Smitt en het Huis van Dominicus.  

Voor meer informatie zie: www.huisvandominicus.nlwww.kerkutrechtwest.nl en www.pieterskerk-utrecht.nl  

U kunt ook bellen naar Hermen van Dorp (06-12240600) of mailen.  

Huis van Dominicus | Palestrinastraat 1 | 3533 EH | Utrecht | info@huisvandominicus.nl | www.huisvandominicus.nl