Enquête diaconie Nieuwe Kerk

Als diaconie zijn we benieuwd naar jouw mening over een aantal ontwerpen waar we op dit moment volop over nadenken. Het gaat dan in het bijzonder om thema’s als diversiteit vs. homogeniteit en de betekenis van de kerk voor de wijk en de stad. Deze onderwerpen hebben een belangrijke plek in het nieuwe beleidsplan van de Nieuwe Kerk: ‘Groeien in verbondenheid’ (2022-2026).

Meer lezen “Enquête diaconie Nieuwe Kerk”

Kinderen en het Avondmaal (locatie Wittevrouwen)

Zondag 24 september vieren we het Avondmaal met elkaar. Voor kinderen vanaf groep 5 wordt geregeld dat zij daarbij aanwezig kunnen zijn. Groep 7 en 8 blijven deze zondag de hele dienst in de kerk. Groep 5 en 6 gaan, samen met de jongste groepen naar hun kinderdienst en zullen bij het aangaan van het Avondmaal terugkomen. De groepen 1-4 komen zoals gewoonlijk bij het laatste lied terug in de kerk. Bij vragen mail Corina.

Herinnering: avond over rouw en verlies

Donderdagavond 28 september zal Annelies de Jong, psycholoog en rouwtherapeut in Houten, ons meenemen in een lezing over rouw. Hoe rouw je? Wat is bepalend voor de manier waarop je rouwt? En op welke manier geef je ruimte aan verdriet zonder dat het verstikt? Maar, je krijgt ook handvatten hoe je een ander tot steun kunt zijn in het rouwproces. En hoe verhoud je je in dit alles tot God? Gedurende de avond is er volop ruimte voor vragen, maar ‘luisterend’ aanwezig zijn ís ook goed en fijn.

Meer lezen “Herinnering: avond over rouw en verlies”