Corona-maatregelen

Beste gemeenteleden,

Stapje voor stapje kunnen we ons gaan verheugen op een minder gesloten samenleving! Recent heeft de overheid besloten tot een aantal versoepelingen van de Corona maatregelen. De afgelopen dagen is er intensief overleg geweest binnen de kerkenraad over de vraag wat ons te doen staat nu er wat meer ruimte wordt geboden. Hierna een samenvatting van de keuzes die gemaakt zijn.

Meer lezen “Corona-maatregelen”

Aanmelden opdraagdienst 16 mei 2021

Op zondag 16 mei is er een opdraagdienst in de Nieuwe Kerk Wittevrouwen en ook in de Nieuwe Kerk Wilhelminapark. Ds. Dirk de Bree zal deze diensten leiden, er mogen ongeveer 4 gasten per kind aanwezig zijn. De volgende opdraagdiensten zijn daarna op 07 november in Wittevrouwen en op 14 november in Wilhelminapark.

Meer lezen “Aanmelden opdraagdienst 16 mei 2021”

Joodse en vroeg christelijke tradities – oproepje

“Luister, Israel: de HEER, onze God, de HEER is de enige!” [Deut 6:4]. Voor veel christenen zijn dit hele bekende woorden. In het traditionele Joodse geloof is dit een belangrijk onderdeel van het ochtendgebed en avondgebed. De betekenis gaat echter verder dan wij op het eerste gezicht zouden denken. In het Midden-Oosten kende men niet het scheiden van denken en doen, zoals dat in Europa al wel vele eeuwen wel vanzelfsprekend is. Als een toehoorder vroeger in het Midden-Oosten het woord “luister” hoorde, dacht deze ook automatisch “en handel hiernaar”.

Meer lezen “Joodse en vroeg christelijke tradities – oproepje”

Kerkdienst zondag 25 april | De wereldkerk geeft je vleugels

Deze kerkdienst is voorbereid in overleg met onze mensen van overzee – familie van der Vlies (Noorwegen) en familie Oudshoorn (Namibie). We lezen het prachtige gebed van Paulus in Efeze 3 (14-21.) Hij bidt voor de gemeente dat zij samen met alle heiligen de liefde van Christus meer ontdekken.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 25 april | De wereldkerk geeft je vleugels”