Twee ouderlingen pastoraat gezocht

Wij zoeken versterking van onze taakgroep pastoraat. Als ouderling pastoraat voer je pastorale gesprekken met gemeenteleden, organiseer je i.s.m. de wijkcontactpersonen acties die onderling contact binnen de NK stimuleren en ben je onderdeel van de Grote Kerkenraad. Lees hier meer over de functie. Heb jij een hart voor mensen en voor God? Of ken jij iemand die je geschikt acht voor dit ambt? Neem heel graag contact op met Martine Uyterlinde (pastoraat@nk-utrecht.nl) of Esther Wiltink (scriba@nk-utrecht.nl). 

Herinnering Enquête Coronabeleid

Beste gemeentelid,

Vorige week vrijdag (1 oktober) heb je een mail ontvangen van de kerkenraad / Citisens voor de enquête rondom het Corona Beleid. Deze mail is mogelijk in de spamfolder beland. Om te weten welk draagvlak in de gemeente heerst rondom het beleid zouden we graag van jullie willen vragen deze enquête in te vullen.

Veel dank!

Hartelijke groet,
De Kerkenraad

Uit de algemene kerkenraad

Kees Wijnen legt deze zomer zijn taak als ouderling-lid van het moderamen van de algemene kerkenraad (AK) neer. De AK is daarom op zoek naar iemand die deze mooie, verantwoordelijke taak per 1 september 2021 van hem wil overnemen. Hebt u daarvoor een suggestie, belangstelling of wilt u graag nadere informatie over wat die inhoudt? Bel of mail dan de scriba: Bernard Luttikhuis, 06-81495866, scribaAK@kerkindestad.eu.