MEER avond van 8 januari, Thema Micha; “Wie is als God?”

‘Wie is als God?’ Dat betekent de naam van Micha.
Op de MEER-avond van aanstaande zondag 8 januari zal Dorina Nauta ons meenemen in dit bijbelboek, en ingaan op de vraag die tussen de regels door wordt gesteld: doet de levenshouding van mensen ertoe?

Meer lezen “MEER avond van 8 januari, Thema Micha; “Wie is als God?””

Kerkdienst 8 januari, Wittevrouwen, Thema; Wat zoeken jullie?

Dat is de eerste vraag die Jezus stelt in Johannes 1: Wat zoeken jullie? Een mooie vraag om jezelf aan het begin van een nieuw jaar te stellen, want het antwoord daarop bepaalt de keuzes die je gaat maken in de besteding van je tijd, geld, aandacht en talenten. Wat zoek je in je leven en geloven? 

Meer lezen “Kerkdienst 8 januari, Wittevrouwen, Thema; Wat zoeken jullie?”

Nieuwe diaken

Hoi, mijn naam is Mirthe en halverwege januari zal ik bevestigd worden al diaken. Ik woon nu iets langer dan een jaar in Utrecht en ben sinds die tijd ook lid van de Nieuwe Kerk Wilhelminapark, waar ik mij erg thuis voel. Op dit moment studeer ik nog en zit ik in het tweede jaar van mijn master theologie in Amsterdam.

Meer lezen “Nieuwe diaken”

Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is voornemens Cathelijne Hage op zondag 16 oktober te bevestigen in het ambt van ouderling Scriba. Bezwaren tegen de bevestiging kunnen tot maandag 10 oktober schriftelijk ingediend worden bij de oud-scriba Esther Wiltink (scriba@nk-utrecht.nl).
Ook wordt Wilma Wolswinkel tijdens deze dienst bevestigd als diaconaal werker.

We zijn dankbaar dat Cathelijne en Wilma zich willen gaan inzetten voor de Nieuwe Kerk. Hieronder stellen zij zich kort voor:

Meer lezen “Bevestiging ambtsdragers”

SAVE THE DATE: 4 september startzondag!

De vakantie is nog in volle gang, maar het nieuwe seizoen staat voor de deur! We beginnen het nieuwe seizoen met een startzondag in en rondom de locaties van de Nieuwe Kerk. Voor alle leeftijden is er een programma! Zet daarom in je agenda: zondag 4 september

  • Voor locatie Wittevrouwen:      10.00 – 15.00 uur
  • Voor locatie Wilhelminapark:    11.15 – 16.00 uur

Meer informatie volgt snel!

Scriba gezocht!

Onlangs deden we al een oproepje voor verschillende vacatures in de kerkenraad. Meerdere mensen hebben gereageerd, waarvoor dank! Graag brengen we het ambt van ouderling scriba nogmaals bij jullie onder de aandacht. Wat doet een scriba nu precies? In de bijgevoegde bijlage vind je daarover meer informatie! Vragen of interesse? Neem contact op met Esther Wiltink scriba@nk-utrecht.nl.

Bijlage taakomschrijving scriba