Kerkdienst 31 december | Oudejaarsavond

Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg: U bent mijn God, mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.

De laatste dagen van het jaar roepen al snel op tot reflectie: wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd in de wereld om je heen? Wat is er in je eigen leven gebeurt? Hoe maak je de overgang naar een nieuw jaar? 

Op zaterdag 31 december komt aan het einde van de middag een korte dienst online, op de website en in de NK App. Met muziek en een meditatief moment sluiten we het jaar af. 

Het betekent dat er in de kerkgebouwen (WV & WP) geen dienst is. 


And I said to the man who stood at the gate of the year:
“Give me a light that I may tread safely into the unknown”.
And he replied:
“Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God.

That shall be to you better than light and safer than a known way”. 


Kerkdienst 1 januari | Nieuwjaarsdag

… zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Op de eerste dag van 2023 gaan we verder lezen uit Mattheus, waar we met Kerst zijn gestopt en wat lijkt dat een contrast. Geen lieve baby, maar stampende soldaten. Geen engelenzang, maar huilende moeders. Hoe kan dat het gevolg zijn van de geboorte van Jezus, de vredevorst? Hoe helpt juist dit bericht ons om realistisch en hoopvol het nieuwe jaar in te gaan? 

Er is deze ochtend in Wittevrouwen geen dienst om 10 uur. Je bent welkom in de gezamenlijke dienst om 11.15 uur in NK WP (Hobbemastraat 35). 

Ik wens je een mooie jaarwisseling en hoe dan ook: vrede en alle goeds.

Lydia

Alpha | Uitnodiging challenge

Op woensdag 5 februari start de Alpha-cursus. In 10 avonden en een weekend gaan we in gesprek over het christelijk geloof. Wij hebben jou nodig om mensen uit te nodigen. In de app staat een uitnodigingsfilmpje klaar. Hier vind je het filmpje op Youtube. Wil jij erover nadenken / bidden wie jij gaat uitnodigen voor de komende Alpha-cursus.

Meer lezen “Alpha | Uitnodiging challenge”

NK Jeugd Nieuwjaarsdiner

Na het succes van het moordiner staat nu alweer de volgende tieneractiviteit op de planning. Op zaterdag 7 januari organiseren we samen met de tieners een NK jeugd nieuwjaarsdiner! Met als speciale gasten, de tieners uit de noodopvang. En als spetterende afsluiting: lasergamen in de kerk. Meer info en aanmelden (vóór 3 januari) via dit formulier 

Meer lezen “NK Jeugd Nieuwjaarsdiner”

Nieuwe diaken

Hoi, mijn naam is Mirthe en halverwege januari zal ik bevestigd worden al diaken. Ik woon nu iets langer dan een jaar in Utrecht en ben sinds die tijd ook lid van de Nieuwe Kerk Wilhelminapark, waar ik mij erg thuis voel. Op dit moment studeer ik nog en zit ik in het tweede jaar van mijn master theologie in Amsterdam.

Meer lezen “Nieuwe diaken”

Kerkdienst 25 december | Kerstmorgen | Thema: Ik kan niet wachten

Vorige week raakte ik in gesprek met een islamitische vrouw, die geregeld bij ons komt. Ze vond de adventsster en kersttafel bijzonder mooi en vroeg wat we als christen precies gaan vieren. Ik raakte opnieuw onder de indruk toen ik vertelde dat God zelf naar onze wereld is gekomen in Jezus, het kind van Maria. Wat zo makkelijk kan klinken als een al te bekend verhaal, stemde haar en mij blij verwonderd. 

Meer lezen “Kerkdienst 25 december | Kerstmorgen | Thema: Ik kan niet wachten”

Kinderen in de kerk met kerst

Kinderen in de kerk (3-12 jaar, locatie WV)
Op zondag eerste kerstdag zijn ook de peuters van de peuterkerk bij de start van de dienst! Zij laten iets zien en horen van waar ze de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Samen met de kleuters gaan zij na het kindermoment naar de peuter/kleuterviering in de Tuinzaal. 
Voor de kinderen uit groep 3 tot en met 8 is er een kerkboekje gemaakt. Zij blijven in de dienst erbij. Wil je zelf een pen en wat stiften meenemen? 
Vragen? Mail corina@nk-utrecht.nl

Meer lezen “Kinderen in de kerk met kerst”