Wil jij je inzetten voor gelijke kansen voor alle Utrechters?

Taal Doet Meer wil eraan bijdragen dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. Met een netwerk van vrijwilligers en partners wordt ervoor gezorgd dat taal geen belemmering vormt om mee te doen in de Utrechtse samenleving. Dit gebeurt door middel van projecten voor kinderen, ouders en volwassenen. Deze projecten worden begeleid door coördinatoren. En Taal Doet Meer is met spoed op zoek naar meer coördinatoren!

Meer lezen “Wil jij je inzetten voor gelijke kansen voor alle Utrechters?”

Oekraïne: hoe kunnen wij bijdragen?

Met afschuw en verbijstering bekijken we de beelden uit Oekraïne. Als Nieuwe Kerk willen we doen wat we kunnen om onze medemensen in Oekraïne (en omgeving) bij te staan. Concreet doen we twee dingen. Allereerst zullen we tijdens de vastentijd (van zondag 6 maart tot en met zondag 10 april) collecteren voor het werk van het Leger des Heils in Oekraïne en omringende landen. Vanuit verschillende plekken (vooral bij de grens, zoals Lviv) levert het Leger des Heils voedsel, goederen en geestelijke ondersteuning (zie ook de bijgevoegde presentatie).

Meer lezen “Oekraïne: hoe kunnen wij bijdragen?”

Nieuwe Kerk zoekt diaconaal werker!

Het is de missie van de Nieuwe Kerk om te dienen in Gods Koninkrijk. Concreet betekent dit onder andere dat we als gemeenteleden mogen dienen in de stad, de omgeving en de wereld. De diaconie ziet kansen om als gemeente diaconaal verder te groeien. Hiervoor zoeken we een diaconaal werker die de gemeente inspireert, uitdaagt en begeleidt.

Meer lezen “Nieuwe Kerk zoekt diaconaal werker!”

Opbrengst Adventscollecte 2021

Iedere Advent wordt een lokaal doel uitgekozen om deze periode voor te collecteren. Dit jaar was gekozen voor het tienerwerk van Youth for Christ in Utrecht. Een actueel doel omdat dankzij de coronacrisis meer tieners tegen problemen aanlopen. En een doel waar we mee verbonden zijn via ons kerklid Caroline Kos, die zich hiervoor inzet.

Meer lezen “Opbrengst Adventscollecte 2021”

De diaconie is op zoek naar twee diakenen!

Wil je nadenken over hoe we als gemeenteleden (nog) duurzamer kunnen leven? Of bekendheid geven aan de internationale projecten van de Nieuwe Kerk? De diaconie is op zoek naar twee diakenen voor de aandachtsgebieden ‘duurzaamheid’ en ‘de wereldwijde kerk’. Samen met een groep diakenen denk je ook mee over het diaconale beleid van de Nieuwe Kerk. 

Meer lezen “De diaconie is op zoek naar twee diakenen!”

Adventcollecte 2021: Youth for Christ Utrecht

Iedere Advent wordt een lokaal doel uitgekozen om deze periode voor te collecteren. Dit jaar is gekozen voor het tienerwerk van Youth for Christ in Utrecht. Een actueel doel omdat dankzij de coronacrisis meer tieners tegen problemen aanlopen. En een doel waar we mee verbonden zijn via onze kerklid Caroline Kos, die zich hiervoor inzet.

Meer lezen “Adventcollecte 2021: Youth for Christ Utrecht”

VANUIT DE DIACONIE: HET GEBEDSHUIS ZUILEN

Eens in de drie jaar kiest de diaconie een lokaal doel waar jaarlijks een vaste gift aan wordt gegeven. Van 2019 tot 2021 steunt de diaconie van de Nieuwe Kerk het Gebedshuis Zuilen met €1500 per jaar. Dit jaar kiezen we dus een nieuw lokaal doel. In deze Nieuwsflits vragen we opnieuw aandacht voor het Gebedshuis; een fijne plek om te bidden en tot rust te komen. Wees welkom!

Meer lezen “VANUIT DE DIACONIE: HET GEBEDSHUIS ZUILEN”