Kinderen en het Avondmaal (locatie Wittevrouwen)

Zondag 24 september vieren we het Avondmaal met elkaar. Voor kinderen vanaf groep 5 wordt geregeld dat zij daarbij aanwezig kunnen zijn. Groep 7 en 8 blijven deze zondag de hele dienst in de kerk. Groep 5 en 6 gaan, samen met de jongste groepen naar hun kinderdienst en zullen bij het aangaan van het Avondmaal terugkomen. De groepen 1-4 komen zoals gewoonlijk bij het laatste lied terug in de kerk. Bij vragen mail Corina.

Nieuw seizoen voor tieners gaat van start!

Het nieuwe seizoen voor de tieners staat op het punt om te beginnen en je je kunt opgeven voor de verschillende activiteiten. Er is tienerkring op dinsdagavond voor jongere en oudere tieners, Oreo’s in WV, IKJU – het gave interkerkelijk jeugdwerk in Utrecht én er worden komend jaar verschillende tieneractiviteiten georganiseerd.

Meer lezen “Nieuw seizoen voor tieners gaat van start!”

Start nieuwe seizoen MEER-avond 10 september

Op zondag 10 september gaat het nieuwe MEER-seizoen van start. Dit jaar zullen de MEER avonden gericht zijn op de wereldwijde kerk met het thema “Verbreed je blik”. Vanuit theologisch, maatschappelijk en persoonlijk perspectief zal worden ingegaan op het christendom en de kerk in verschillende culturen. Wilma Wolswinkel zal op de eerste avond een aftrap geven met een introductie en een historisch overzicht van het ontstaan van de kerk wereldwijd. Inloop 19:00, start avond om 19:30 in de Nieuwe Kerk Wittevrouwen. Hopelijk tot dan!

Hoe ga je om met rouw en verlies?

Dat is een vraag waar ieder mens, vaak na veel worsteling, vroeg of laat een eigen antwoord op moet geven. Annelies de Jong, psycholoog en rouwtherapeut in Houten, zal ons op donderdag 28 september handvatten aanreiken hoe om te gaan met verdriet als dat onszelf heeft getroffen, of als je het meemaakt bij iemand die je dierbaar is.

Meer lezen “Hoe ga je om met rouw en verlies?”

Vrijwilligers gevraagd voor de oecumenische zondagsviering Diakonessenhuis

We hebben een goede en gezellige groep vrijwilligers in het Diakonessenhuis Utrecht, maar uitbreiding is zeer gewenst! We zoeken jou voor de afdeling geestelijke verzorging om mee te helpen bij de zondagsvieringen en muziek- en bezinningsbijeenkomsten.

Meer lezen “Vrijwilligers gevraagd voor de oecumenische zondagsviering Diakonessenhuis”