eten soep kring samen

Denk mee! Nieuw initiatief met dak- en thuislozen in WP

De afgelopen maanden is er in contact met het Straatpastoraat Utrecht een nieuw idee geboren. Het aantal dak- en thuislozen in Utrecht neemt toe. Velen van hen ontmoeten elkaar in het Wilhelminapark. Als Nieuwe Kerk willen we graag betrokken zijn op de nood van de stad en van betekenis zijn in de wijk.

Meer lezen “Denk mee! Nieuw initiatief met dak- en thuislozen in WP”

Uitnodiging gesprek over jeugdwerk

Beste ouders, leiding en betrokkenen bij het jeugdwerk in WP,

Het jeugdteam van de NK nodigt jullie van harte uit om mee te denken over het jeugdwerk van onze kerk. We hebben een visie ontwikkeld en zouden heel graag met jullie bespreken hoe we dit concreet kunnen maken in de verschillende onderdelen van het jeugdwerk.

Meer lezen “Uitnodiging gesprek over jeugdwerk”