Kerkdienst Pasen 9 april | Thema: Je gelooft je ogen niet

De opstanding van Jezus doorbreekt onze denkkaders aan alle kanten. Dit is te groots, ondenkbaar. Hier hadden de leerlingen geen rekening mee gehouden. De vrouwen bij het graf moeten overtuigd worden. Ze zien de engel, het lege graf en snappen er niets van. Jezus zelf komt langszij. Pasen zorgt voor verwarring, voor angst en voor blijdschap. Dat was toen, dat is nog steeds. Te groots om te begrijpen, genoeg om Jezus te aanbidden. Dat gaan we dan ook doen, deze paasmorgen in de kerk. Welkom!

Paasjubel bij zonsopgang – zondag 9 april

9 april, 6.15 uur, Domplein Utrecht 

Met de paasjubel op het Domplein wordt op 9 april om 6.15 uur de opstanding van Jezus gevierd. Het is een feestelijke, oecumenische bijeenkomst met trompetgeschal, het paasevangelie, samen zingen en bidden. De Domklokken luiden om 6.57 uur het paasfeest in. 

Meer lezen Paasjubel bij zonsopgang – zondag 9 april

Kerkdienst | Goede Vrijdag (19.00u Wittevrouwen, 20.30u Wilhelminapark)

De kreet van Jezus aan het kruis ‘mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ is de meest afgrijselijke roep van Jezus. Het is een onpeilbaar verdrietig en tragisch moment. Dat wat niet kan gebeurt. God de Vader die volledig één is met de Zoon, verlaat de Zoon. God verlaat God. Een onherstelbare breuk in de eeuwige dans van de triniteit (naar Halik). De diepste wond wordt daar geslagen. Jezus is alleen!
We staan stil bij dat mysterie, waarvan we weten dat het uit liefde is. We zingen, we luisteren (oa naar Bach), we bidden, we verwonderen ons… we knielen. 

Kerkdienst Paaszondag

De Stille Week begon met een feestelijke dienst op Palmzondag. Wat een zegen om zoveel kinderen in ons midden te hebben en zoveel vrijwilligers, die zich van harte inzetten om de kinderen met God te leren leven. Na de bijeenkomsten van de Stille week breekt op Paasmorgen de vreugde door. Jezus Christus leeft! Hij heeft alle geweld en zelfs de dood overwonnen. Het vraagt altijd geloof om dat te vieren, en dat geldt ook, misschien wel helemaal, dit jaar. Elke dag bereiken ons weer beelden en berichten van de macht van de dood.

Meer lezen “Kerkdienst Paaszondag”

Dienst op Witte Donderdag

We sluiten aan bij de lezingen van de ‘huisvespers’ en zien in Johannes 13 hoe Jezus door de knieën gaat voor zijn leerlingen. Dat lijkt echt de wereld op zijn kop en het is dan ook heel begrijpelijk dat Petrus dat niet wil. Toch zal hij moeten ontdekken dat Jezus juist zo laat zien wie Hij is, wat Hij geeft en vraagt. In de dienst vieren we het Avondmaal en ben je uitgenodigd om te doen wat Jezus zijn leerlingen opdraagt als Hij het brood breekt en de wijn deelt: Doe dit tot mijn gedachtenis. 

Meer lezen “Dienst op Witte Donderdag”

Dienst op Goede Vrijdag

We kennen het verhaal, maar wat is er gebeurd? Deze vraag staat centraal in de meditatieve dienst op Goede Vrijdag als we Jezus volgen op de weg vanaf het moment dat Hij gevangen genomen wordt totdat Hij zijn roeping heeft volbracht (Johannes 18 en 19). Een verhaal dat gaat over de bijzonder omkering van ogenschijnlijk verlies naar bizarre overwinning. 

Meer lezen “Dienst op Goede Vrijdag”