Kerkdienst | Goede Vrijdag (19.00u Wittevrouwen, 20.30u Wilhelminapark)

De kreet van Jezus aan het kruis ‘mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ is de meest afgrijselijke roep van Jezus. Het is een onpeilbaar verdrietig en tragisch moment. Dat wat niet kan gebeurt. God de Vader die volledig één is met de Zoon, verlaat de Zoon. God verlaat God. Een onherstelbare breuk in de eeuwige dans van de triniteit (naar Halik). De diepste wond wordt daar geslagen. Jezus is alleen!
We staan stil bij dat mysterie, waarvan we weten dat het uit liefde is. We zingen, we luisteren (oa naar Bach), we bidden, we verwonderen ons… we knielen. 

Kerkdienst Paaszondag

De Stille Week begon met een feestelijke dienst op Palmzondag. Wat een zegen om zoveel kinderen in ons midden te hebben en zoveel vrijwilligers, die zich van harte inzetten om de kinderen met God te leren leven. Na de bijeenkomsten van de Stille week breekt op Paasmorgen de vreugde door. Jezus Christus leeft! Hij heeft alle geweld en zelfs de dood overwonnen. Het vraagt altijd geloof om dat te vieren, en dat geldt ook, misschien wel helemaal, dit jaar. Elke dag bereiken ons weer beelden en berichten van de macht van de dood.

Meer lezen “Kerkdienst Paaszondag”

Dienst op Witte Donderdag

We sluiten aan bij de lezingen van de ‘huisvespers’ en zien in Johannes 13 hoe Jezus door de knieën gaat voor zijn leerlingen. Dat lijkt echt de wereld op zijn kop en het is dan ook heel begrijpelijk dat Petrus dat niet wil. Toch zal hij moeten ontdekken dat Jezus juist zo laat zien wie Hij is, wat Hij geeft en vraagt. In de dienst vieren we het Avondmaal en ben je uitgenodigd om te doen wat Jezus zijn leerlingen opdraagt als Hij het brood breekt en de wijn deelt: Doe dit tot mijn gedachtenis. 

Meer lezen “Dienst op Witte Donderdag”

Dienst op Goede Vrijdag

We kennen het verhaal, maar wat is er gebeurd? Deze vraag staat centraal in de meditatieve dienst op Goede Vrijdag als we Jezus volgen op de weg vanaf het moment dat Hij gevangen genomen wordt totdat Hij zijn roeping heeft volbracht (Johannes 18 en 19). Een verhaal dat gaat over de bijzonder omkering van ogenschijnlijk verlies naar bizarre overwinning. 

Meer lezen “Dienst op Goede Vrijdag”

Stem van de Nieuwe – Paaseditie

Bij ruim 100 ouderen valt deze week ons fysieke kerkblad op de mat: De Stem van de Nieuwe. Het kerkblad verschijnt iedere 2 á 3 maanden. In deze speciale paaseditie staan o.a. een overdenking van Dirk, een mooi zelfgeschreven verhaal van Nel, een meditatie van Johan en pagina’s voor de (klein)kinderen. Benieuwd hoe het blad eruit ziet? Lees hier de online versie.

Stille week

Zondag begint de stille week, waarin we bewust aandacht geven aan/ stil worden bij de laatste week in het aardse leven van Jezus. Op palmzondag wordt Hij in Jeruzalem verwelkomd met gejuich en aanbidding: Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Maar enkele dagen later verandert de lofzang in het geschreeuw dat Jezus gekruisigd moet worden. Hoe wrang moet dat geweest zijn en hoe indrukwekkend dat onze Heer toch de weg van lijden en sterven is gegaan vanuit vasthoudende liefde voor mensen. 

Meer lezen “Stille week”

Pasen vieren met de kinderen

..hoe doe je dat dit jaar in je gezin? Hoe geef je de Stille Week vorm? Weet je het nog niet? Of je nu thuis bent of in een huisje op vakantie; hieronder staan ideeën die we als gemeente kunnen doen. Iedereen op zijn eigen plekje, samen tot eer van God! 

Palmpasen 28 maart
Ook dit jaar mag kan je weer Do It Yourself pakketjes aanvragen om thuis je Palmpasen Stokken te maken! Geef aan hoeveel je er wilt door het formulier in te vullen! De pakketjes kunnen op zaterdagochtend 27 maart tussen 15.30 uur en 17.00 uur afgehaald worden.
Let op: Zelf te regelen: Hout voor de stokken en het broodhaantje!  
Wil je op vrijdagavond de 26e helpen met het maken van de pakketjes, laat het weten en mail Corina@nk-utrecht.nl

Leuk om te kijken en mee te doen: Op 28 maart om 11:30 uur zendt de EO op NPO2 een speciale kliederkerkviering uit. Thuis kan iedereen meevieren. Aan de hand van creatieve activiteiten, liederen en een bijbelverhaal nemen Kliederkerk Maassluis en wereldband Trinity je mee in het verhaal van Palmzondag! 

Stille Week 
Voor de jongste kinderen (3-6 jaar) is er het Doeboekje van Kliederkerk waarmee je elke dag even aan de slag kan gaan met een activiteit en gespreksvragen. Wij hebben hem voor je besteld. Vraag hem aan via de link
Voor de oudere kinderen (4-17) hebben we een thuispakket van Godly Play samen gesteld. Godly Play is een gids voor spirituele ontwikkeling waarin verhalen uit de bijbel worden verteld om zo de diepte en de rijkdom van God, onszelf en de wereld te ontdekken. Een verstilde vorm van het geloof beleven, verwonderingsvragen naar aanleiding van het verhaal en diepe levensvragen geven een verbinding met de bijbelverhalen die al eeuwen oud zijn. Voor thuis is er een pakket aan te vragen via deze link. 
Op Goede Vrijdag is er een GodlyPlay Kinderdienst om 10.30 uur voor maximaal 12 kinderen van de basisschooleeftijd. Klein en intiem dus. Aanmelden is verplicht via de link en bij meer aanmeldingen komen er meerdere diensten. 

Pasen 
Het is feest! Want Jezus leeft! We willen de kinderen graag ontmoeten om dit feest mee te vieren! Zondagochtend zijn er buitenactiviteiten; net iets anders dan de vorige keren maar net zo tof en gezellig! Meer info volgt!