Kerkdienst zondag 7 juli | Thema: Delen van je rijkdom

Deze zondag wil ik graag voor de derde keer stilstaan bij het thema ‘delen van je rijkdom’. We begonnen met Abraham die gezegend werd om tot zegen te zijn. Onze rijkdom hebben we ontvangen om te delen. Die missie kan alleen als we deze biddend volbrengen. Dat leerden we van de vroege kerk (Handelingen 4). Deze zondag wil ik stilstaan bij onze (on)mogelijkheden.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 7 juli | Thema: Delen van je rijkdom”

Belijdenisdienst zondag

Zondag zal er opnieuw een feestelijke dienst zijn als vervolg op de viering van met Pinksteren, toen 8 mensen hun getuigenis gaven. In deze dienst zullen 7 andere geloofsleerlingen belijdenis van hun geloof afleggen. Dat zijn Annemijn, Coosje, Cynthia, Gijsbert, Lennart, Paulien en Teshale (kijk in de app voor de volledige namen).

Meer lezen “Belijdenisdienst zondag”

Pinksterdienst met belijdenis en volwassendoop

Zondag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren is het feest van de vervulling: de tijd wordt volgemaakt, het huis wordt volgemaakt en mensen worden volgemaakt. Ons gebed is dat ook de Nieuwe Kerk wordt volgemaakt en dan bedoel ik dit keer niet alle stoelen, banken en ruimtes. Hoe mooi ook, met Pinksteren gaat het om meer. Over dat meer, zullen we horen in de woorden uit Handelingen 2 en we horen het ‘in onze eigen taal’ in het getuigenis van de geloofsleerlingen die publiekelijk ja willen zeggen tegen de liefde van God. 

In deze dienst zullen Bas van Vliet, Jedidja Baaij, Josua Brouwer, Merle Maas, Patricia van den Bercken, Reinout Oudijk, Tessa Oosterhaven en Nadine Liefting belijdenis doen. Merle en Josua worden ook gedoopt. Je bent van harte welkom om er deze Pinksterzondag bij te zijn, hoe dan ook: vrede en alle goeds.

Deze zondag zal ook voor de kinderen een speciale en feestelijke dienst zijn, die zij niet zoals gebruikelijk in de kerkdienst beginnen. Vanaf 9:45 uur zijn zij van harte welkom in hun eigen dienst met eigen muziek, verkondiging en verwerking (meer info hieronder). Mooi om zo te ontdekken hoe de beleving en wat de impact is van zo’n aparte kinderviering. Daarnaast geeft het in de kerkzaal ruimte voor familie en vrienden van degenen die belijdenis doen.   

Kerkdienst zondag 12 mei

“We dienen de Levende” is het thema van de dienst van zondagmorgen. We hebben Pasen gevierd en daar wordt bevestigd dat de God die we vertrouwen en dienen de Levende is. Dat is een bericht met grote kracht en impact, maar ook bijzonder tegendraads, want dood en duister lijken vaak de belangrijkste. Aan ons de vraag waar we zoeken, want de Levende moet je niet zoeken bij de doden, zoals Maria op de ochtend van Pasen ontdekte. We lezen Exodus 3: 11 – 14 en 1 Johannes 1: 2 – 3. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 12 mei”

Kerkdienst zondag 7 april | Overwinnend geloof | Doopdienst

We lezen Daniël 3 (volgen daarin de kringen) over de drie vrienden van Daniël die weigeren te buigen voor een afgodsbeeld. Welke verleidelijke beelden dingen vandaag om je aandacht? Waarvoor weiger jij om te buigen? Geloven kan je veel kosten.We dopen in deze dienst Sybren Yannick Hoeksma (zoon van Mariët en Piebe). Je kind laten dopen is een grote keuze. Je kind wordt daarmee ingevoegd in het lichaam van Christus en zal te maken krijgen met de machten die het voorzien hebben op dat lichaam. God leren gehoorzamen is niet eenvoudig in een tijd waarin velen God juist gedag zeggen. Wat vraagt dat van ons als gelovigen, als kerk, als opvoeders? Wat betekent het dat het geloof de wereld overwint? (1 Johannes 5: 4).

Kerkdienst zondag 3 maart | Heilig Avondmaal | Voedsel voor je ziel?

We lezen deze eerste zgn. lijdenszondag Lukas 22: 14-20 over de instelling van het avondmaal. Mooi om deze tijd richting Goede Vrijdag en Pasen te starten met de viering van de maaltijd van de Heer. Hoe kan het avondmaal voedsel zijn voor je ziel? We denken na over de rijke betekenis van het avondmaal voordat we samen vieren. Deze zondag kunnen ook de kinderen aan het avondmaal deelnemen. Welkom in de kerk!