Kerkdienst 15 november | Die stem ken ik

Aan het begin van de dienst zingt de band U brengt ons samen als kerk van de Heer. Helaas is dat nog steeds geen realiteit, maar wel een gebed: Breng ons samen, één in uw naam. In de  kerk en verspreid over allerlei huizen richten we ons in aanbidding op God, die ons leert vol te houden zelfs als het pad mistig en ingewikkeld is.

In een kakofonie van stemmen, van buiten en van binnenuit, is het soms behoorlijk lastig om te onderscheiden welke kant je op moet. Waar is het goed en veilig om te gaan. Juist daarom is het belangrijk om samen te luisteren en de stem die leidt naar een leven in al zijn volheid te leren kennen en vertrouwen. Dat vraagt levenslang trainen en oefenen, verdwalen en weer terugkomen. 

Dat die weg al heel jong kan beginnen zien we zondag in de doop van Aron Gerrit Jozef Maarschalkerweerd, Charlotte Maria Veldhuijzen en Mare Johanna van Helden (NK Wittevrouwen) en Saar Marie Kruithof (NK Wilhelminapark). We lezen Johannes 10: 1 – 11 en zien een indrukwekkend illustratie uit de praktijk. Weet je van harte welkom en hoe dan ook gezegend met vrede en alle goeds.

Lydia 

Kerkdienst volgende week 4 oktober

Op zondag 4 oktober zal op bescheiden wijze aandacht worden gegeven aan het feit dat ik op 24 september 1995 voor het eerst bevestigd werd als predikant in de Hervormde gemeente te Haamstede. Bescheiden aandacht, vooral vanwege het Corona-virus, waardoor geen genodigden uit vorige gemeenten aanwezig zullen zijn. Het is ongastvrij om mensen een lange reis te laten maken, terwijl je weet dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten gering zijn. 

Meer lezen “Kerkdienst volgende week 4 oktober”

Kerkdienst a.s. zondag 27 september | Thema: het koninkrijk van God

Op deze zondag leiden we de michacursus in, die we volgen met de huiskringen. Wat betekent het koninkrijk van God en op welke manier kunnen we ons leven richten op dat koninkrijk van God? We lezen een gedeelte uit de Bergrede, Matteus 6: 27-34.

Meer lezen “Kerkdienst a.s. zondag 27 september | Thema: het koninkrijk van God”

Welkom in de kerkdienst!

Het is volop vakantietijd. Misschien geniet jij nu van wat welverdiende vrije tijd, heb je je vakantie al achter de rug of nog voor je. Hoe dan ook ben je komende zondag weer van harte welkom in de kerkdienst. Joost van den Bogert gaat deze zondag voor.

Het is fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten met steeds meer mensen. Voor zondag is er ook weer genoeg ruimte om naar de kerk te komen, dus je bent van harte uitgenodigd om je weer aan te melden via de onderstaande link. Ook de links voor de komende zondagen staan er vast bij.

Ook is er weer de mogelijkheid voor gebed na de dienst. Hiervoor is geen speciaal ticket meer nodig, maar je mag na de dienst gewoon blijven zitten!

Meer lezen “Welkom in de kerkdienst!”

Kerkdienst zondag 5 juli | Heilig leven

Misschien was je er net aan gewend: online kerkdiensten. Je maakt de dienst mee, terwijl je alleen of met je huisgenoten achter een beeldscherm zit. In het begin was het een beetje onwennig, maar zoals onze gewezen nationale wijsgeer Cruijff zei: “elk nadeel heb zijn voordeel.” Met koffie op de bank, in je pyjama nog in bed of keurig aangekleed met zijn allen ‘net echt’, iedereen kon haar/zijn eigen vorm van kerkgang kiezen. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 5 juli | Heilig leven”

Kerkdienst zondag 14 juni | van generatie tot generatie

Van generatie tot generatie is het thema van de dienst, die door de meeste mensen online beleefd zal worden, en door 30 mensen in de kerkzaal. Deze zondag komen ook de ouders en familie van Jesper en Sarah, de dopelingen.

We lezen de eerste zeven verzen van psalm 78. Een lied waarin het belang van het vertellen van geloofsverhalen duidelijk wordt gemaakt. Kinderen, en ook volwassenen, mogen leren dat de God van Israël betrouwbaar en betrokken is en ondanks menselijk dwalen en zwerven niet loslaat wat Zijn hand begon. Met de kinderen zingen we mee Wit zwart rood en geel. Een passend liedje nu we ons pijnlijk bewust worden hoezeer racisme nog steeds springlevend is.

Na de dienst is er weer ‘koffiedrinken via zoom’, wat een hele leuke vervanging blijkt van het live koffiedrinken in de kerk. 
Fijn dat je dit leest en dat je zo aangehaakt blijft bij de gemeente en bij de (deels online) diensten.

Als we voor jou persoonlijk van betekenis kunnen zijn, dan is daar natuurlijk alle ruimte voor. Mail ons. Ook als je ideeën hebt hoe het anders, wellicht beter kan, laat het weten. Misschien tot zondag.

Vrede en alle goeds,
Lydia

Kerkdienst zondag 7 juni | De Goddelijke dans

Zondag vieren we een wat onbekender feest in het kerkelijk jaar, namelijk Zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid/drievuldigheid. Dit feest sluit de zelfopenbaring van God de drie-enige af. De Vader als schepper en onderhouder, de Zoon in zijn komst naar de wereld en de Geest uitgestort in mensenharten. We geloven in een God die zichzelf geeft. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 7 juni | De Goddelijke dans”