Kerkdiensten a.s. zondag 22 mei | Thema: ‘De doop………vaste grond onder je voeten’

Komende zondag ben je weer van harte welkom in de kerkdiensten. Ds. Peter Bakker gaat deze zondag voor en preekt over ‘De doop………vaste grond onder je voeten’. De schriftlezingen gaan over Matteus 28:18-20 en Titus 3:3-7.

Meer lezen “Kerkdiensten a.s. zondag 22 mei | Thema: ‘De doop………vaste grond onder je voeten’”

Kerkdiensten 8 mei | Thema: Goed leven

Een korte ontmoeting met enkele leden van de duurzaamheidscommissie was de aanleiding om weer eens wat dieper na te denken over de vraag hoe je goed kunt leven. De zorgelijke berichten over het klimaat, de vele verhalen over onrecht en ongelijkheid dringen zich telkens weer aan ons op en maken dat je niet om die vraag heen kunt.

Meer lezen “Kerkdiensten 8 mei | Thema: Goed leven”

Kerkdiensten 27 maart | Loof de HEER

Het gezamenlijke zingen werd het meest gemist in de lockdown, volgens de mentimeter. Blijkbaar is zingen belangrijk voor ons geloofsleven. Hoezo eigenlijk?
We lezen de kortste psalm, psalm 117, een oproep om de HEER te loven. De psalm is onderdeel van het zogenaamde ‘hallel’, de psalmen die traditiegetrouw aan het einde van de pesachmaaltijd gezongen worden. Jezus zong ze ook, vlak voor zijn gevangenneming. Dat kan dus, God loven en tegelijk de zwartste nacht ingaan. 
We denken met elkaar na over de ‘geestelijke oefening’ van de lofprijzing. En natuurlijk gaan we ook veel zingen, nu kan het weer! Welkom in de kerk.

Kerkdienst a.s. zondag 27 februari | Thema: Maria van Magdala – kroongetuige met een verleden

Komende zondag ben je weer van harte welkom in de kerkdienst. Ds. Hans van Dolder van de Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen gaat deze zondag voor en preekt over “Maria van Magdala – kroongetuige met een verleden”. De schriftlezing betreft Lukas 8:1-13 en Lukas 23: 45-24-12. Er is ministry aanwezig onder het balkon linksvoor in de kerk. Zien we je zondag?

Kerkdienst 13 februari | Vreugde om (de gaven van) de Schepping en Jezus: wat hebben die met elkaar te maken?

Als je het Johannes-evangelie leest voel je aan, bijna als vanzelf, dat de schrijver meerdere lagen in zijn verhaal aanbrengt. Het gaat om de materiele wereld en tegelijk gaat het om wat er daarin aan geestelijke wereld meekomt. Dat wordt (ook) zichtbaar in het verhaal van de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-11). Dat gaan we zondag lezen.

Meer lezen “Kerkdienst 13 februari | Vreugde om (de gaven van) de Schepping en Jezus: wat hebben die met elkaar te maken?”

Kerkdienst 6 februari | Verzoening

De cirkel lijkt rond in het leven van Jakob. Na het gevecht met God ontmoet hij eindelijk zijn broer Ezau (Genesis 33). Wordt dat ook een gevecht? Ook hier gebeurt er uiteindelijk iets anders – een omhelzing. Ezau rent Jakob tegemoet als de Vader in het verhaal van de verloren zoon. Er gebeurt verzoening, Jakob neemt zijn plek in de familie weer in, als jongere broer. Herstel in de relatie met God heeft ook altijd gevolgen voor andere relaties. Dat herstel gaat nooit vanzelf. Sommige mensen hebben een lange weg te gaan voor ze zichzelf, God of de ander echt onder ogen durven komen. Het verhaal van Jakob laat zien hoe heilzaam verzoening is. Hoe zit het met jouw relaties? Waar is verzoening nodig?

Meer lezen “Kerkdienst 6 februari | Verzoening”

Kerkdienst 23 januari | Groter dan ik

Na een aantal maanden afwezigheid hoop ik zondag weer voor te gaan in de diensten in Wittevrouwen en Wilhelminapark. Dat vind ik vooral heel mooi, want wat heb ik me enorm gesteund gevoeld door jullie, nieuwekerkers. Iemand zei: Het is bizar hoeveel medeleven jij krijgt en ik vermoed dat hij gelijk heeft. En tegelijk is het ook een beetje spannend, hoezeer ik me ook welkom terug voel. Of misschien wel juist omdat ik me zo welkom terug voel en ik de opdracht (!) heb gekregen om voorzichtig het werk weer op te pakken. 

Meer lezen “Kerkdienst 23 januari | Groter dan ik”

Oudejaarsavond | De God van Jakob als je hulp

Op oudejaarsavond delen we een filmpje via ons kanaal op youtube met daarop een aantal verhalen van gemeenteleden. Zij delen iets n.a.v. de vraag: “Hoe is God bij jou langszij gekomen het afgelopen jaar?” We lezen daarbij psalm 146, waar o.a. staat dat je zalig bent als de God van Jakob je hulp is. Ook komen er wat liederen voorbij die door onze muziekgroepen zijn opgenomen. Kortom een mooi moment om op de oudejaarsavond even stil te staan, God te danken voor wat was en vol goede moed het nieuwe jaar in te gaan.

Kerkdienst 31 oktober | ‘Roepen tot God’

Komende zondag staan de diensten in het teken van het pastoraat.  Het thema is ‘Roepen tot God’ en wij lezen het bekende verhaal van de blinde Bartimeüs die ‘kyrië eleison’ roept  – Heer, ontferm u over mij. Dit is niet een gepolijste liturgische formule maar een schreeuw om hulp, een uiting van nood. Wat in ons leven schreeuwt om aandacht?  En welke schreeuw om hulp wordt door ons niet gehoord, of zelfs bewust genegeerd? En wat betekent het dan dat God luistert naar onze roep om hulp en hoe kunnen wij zelf oor en oog hebben voor de nood van anderen?  Over deze vragen zal het zondag in de preek gaan.  Voorganger is Jan-Maarten Goedhart