Kerkdienst 31 oktober | ‘Roepen tot God’

Komende zondag staan de diensten in het teken van het pastoraat.  Het thema is ‘Roepen tot God’ en wij lezen het bekende verhaal van de blinde Bartimeüs die ‘kyrië eleison’ roept  – Heer, ontferm u over mij. Dit is niet een gepolijste liturgische formule maar een schreeuw om hulp, een uiting van nood. Wat in ons leven schreeuwt om aandacht?  En welke schreeuw om hulp wordt door ons niet gehoord, of zelfs bewust genegeerd? En wat betekent het dan dat God luistert naar onze roep om hulp en hoe kunnen wij zelf oor en oog hebben voor de nood van anderen?  Over deze vragen zal het zondag in de preek gaan.  Voorganger is Jan-Maarten Goedhart

Kerkdienst 24 oktober | Heer leer ons bidden

Vier jaar geleden deed ik intrede in de Nieuwe Kerk (zo heet dat als je ergens je startpreek houdt;-) Die vier jaar zijn voorbij gevlogen. Wat is er veel gebeurd. Wat is er veel om dankbaar voor te zijn. Ik geniet van het werken in en vanuit de Nieuwe Kerk in onze mooie stad. Ben blij met alle energie, de nieuwe initiatieven, het samen kerkzijn ook door kwetsbare momenten heen. Ik begon met een preek n.a.v. Matteus 9: 35-38 met als thema: Leer ons bidden. Jezus roept om te bidden voor arbeiders in de oogst. Die preek ga ik, lichtelijk bewerkt, herhalen. Veel vind ik nog steeds relevant om te benoemen. Hier en daar verwerk ik wat inzichten van de afgelopen jaren.  Op veler verzoek is er ook weer eens een mentimeter, dus mocht je er niet bij kunnen zijn, het helpt als je wel vanaf de starttijd inschakelt. Overigens is er steeds voldoende plek, wat let je om het wekelijkse gebruik van de kerkgang weer op te pakken? (voor zover je dat nog niet gedaan hebt:-) Van harte welkom in de kerk!

Nieuwe Kerk Utrecht

Kerkdiensten Zondag 26 September

Op Zondag 26 september zal Ds Martijn van Laar voorgaan tijdens beide diensten van de Nieuwe Kerk Utrecht, zowel in locatie Wittenvrouwen als in locatie Wilhelminapark. 
We zien er naar uit elkaar weer te zien. Het is toch geweldig elkaar als gemeente weer frequent live te kunnen ontmoeten, en ook weer even wennen voor veel mensen.

Voel je vooral heel welkom, want dat ben je!

Kerkdienst zondag 19 september | Thema: Je bent zout

Deze zondag gaat pastor/pionier Theo Vreugdenhil uit Nieuwegein voor. Hij werkt voor Cross Culture Nieuwegein, een interkerkelijke gemeente. Hij zal spreken n.a.v. Matteüs 5: 13-16, over zout dragen. Ik heb gevraagd om zoveel mogelijk te delen van zijn persoonlijke faal-en succeservaringen in/vanuit zijn werk bij Cross Culture Nieuwegein. Wordt vast leerzaam.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 19 september | Thema: Je bent zout”

Kerkdiensten a.s. zondag 29 september | Thema: Toon mij Uw heerlijkheid

Mozes is druk in de weer om het volk te redden. Het is crisis. Crisis tussen God en het volk. In een onbewaakt moment – de routines waren even gestopt, bij de Sinaï – buigen de Israellieten voor het gouden kalf. Struikelen in zonden, schuiven de God die hen bevrijdde aan de kant. Mozes pleit voor hen en krijgt voor elkaar dat God de HEER toch meegaat op weg naar het beloofde land. En dan stelt Mozes die vraag: “Toon mij uw heerlijkheid”. Crisistijd, zelfs crisis in je relatie met God kan omgedraaid worden, ten goede gekeerd, vanuit deze vraag, vanuit een verlangen naar meer van God. Op de drempel van een nieuw seizoen bidden we met elkaar: “Toon uw heerlijkheid in dit huis, tot een zegenend licht voor de volken.”

Kerkdienst a.s zondag 1 augustus | Thema: Rust vinden, blijven in Christus

De voorganger deze zondag is Arie de Wit. Beide diensten gaan verder op waar we vorige week gebleven waren. Het thema rust vinden, blijven in Christus, blijkt door de hele Bijbel heen te gaan. Ook, of juist, op moeilijke momenten. We kijken naar Jona op z’n diepste moment en horen hoe Paulus zijn opvolger aanspoort te blijven doen wat hij ook deed. Hij geeft daar drie veelzeggende voorbeelden van: een atleet, een boer en een soldaat. Wat zegt dat ons om in rust uit genade te leven?