Kerkdienst 9 mei | Jaloezie in de gemeente?

Paulus spreekt de lezers van zijn brieven altijd aan als heiligen. Toch blijkt uit alles wat hij schrijft dat hij zich ervan bewust is, dat aan christenen niets menselijks vreemd is. Heiligen is dus iets anders dan wat wij er doorgaans mee bedoelen, want ook jaloezie speelt in de gemeente een rol, al is dat vaak heel subtiel.

Meer lezen “Kerkdienst 9 mei | Jaloezie in de gemeente?”

Kerkdienst zondag 25 april | De wereldkerk geeft je vleugels

Deze kerkdienst is voorbereid in overleg met onze mensen van overzee – familie van der Vlies (Noorwegen) en familie Oudshoorn (Namibie). We lezen het prachtige gebed van Paulus in Efeze 3 (14-21.) Hij bidt voor de gemeente dat zij samen met alle heiligen de liefde van Christus meer ontdekken.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 25 april | De wereldkerk geeft je vleugels”

Kerkdienst a.s. zondag 11 April | Thema: ‘Verborgen aanwezig deelt U ons bestaan’

Komende zondag ben je weer van harte welkom in de digitale kerkdienst. Ds.Gerard Kansen gaat voor en preekt over ‘Verborgen aanwezig deelt U ons bestaan’, met als schriftlezing Johannes 21: 1-14.

Als beeld is een beroemd werk van Salvador Dali gekozen; Christ of St John of the Cross.

Na de dienst kan je nog gezellig online een kop koffie drinken en anderen ontmoeten.

Dienst op Witte Donderdag

We sluiten aan bij de lezingen van de ‘huisvespers’ en zien in Johannes 13 hoe Jezus door de knieën gaat voor zijn leerlingen. Dat lijkt echt de wereld op zijn kop en het is dan ook heel begrijpelijk dat Petrus dat niet wil. Toch zal hij moeten ontdekken dat Jezus juist zo laat zien wie Hij is, wat Hij geeft en vraagt. In de dienst vieren we het Avondmaal en ben je uitgenodigd om te doen wat Jezus zijn leerlingen opdraagt als Hij het brood breekt en de wijn deelt: Doe dit tot mijn gedachtenis. 

Meer lezen “Dienst op Witte Donderdag”

Doopdienst zondag 14 maart | Thema: Aan het hoofd

In deze doopdienst sluiten we weer aan bij het kringthema over de kerk. Deze keer over leiderschap (n.a.v. Efeze 4: 1-16). Over Jezus als hoofd van de kerk en hoe vanuit Hem verschillende bedieningen kunnen functioneren. Dit allemaal gericht op de geestelijke groei van de hele gemeente. Paulus gebruikt de metafoor van een groeiend kind naar volwassenheid.

Meer lezen “Doopdienst zondag 14 maart | Thema: Aan het hoofd”

Kerkdienst a.s. zondag 14 februari | Wie oren heeft . . .

De huiskringen van komende week gaan in gesprek over luisteren naar God, als één van de gaven van de Geest. Voor sommigen is dat heel vanzelfsprekend, voor andere volstrekt onnavolgbaar. Dat is niet zo gek natuurlijk, want om te kunnen luisteren moet er wel iets te horen zijn. Hoe herken je de stem eigenlijk? Boeiende vragen waar we bij stil staan aan de hand van Deuteronomium 4: 32 ev.   

Meer lezen “Kerkdienst a.s. zondag 14 februari | Wie oren heeft . . .”

Kerkdienst a.s zondag 24 januari | Thema: Bidden met lef

Aan het einde van de week van gebed lezen we over iemand die met enorme vrijmoedigheid in gesprek gaat met God. Dat dat niet zomaar is blijkt wel uit de bijzondere wandeling, die Abraham met de Heer maakt en het vertrouwen over en weer dat uit de conversatie blijkt. (Genesis 18: 16-33) We gaan niet alleen horen en praten over bidden, maar zullen in de dienst ook samen voorbede doen voor de wereld, onze gemeente en ons persoonlijk leven. 

Meer lezen “Kerkdienst a.s zondag 24 januari | Thema: Bidden met lef”

Kerkdienst 10 januari | De tafel is groot genoeg

Jezus had een aanzuigende werking op ‘tollenaars en zondaars’ (Lukas 15:2) Hij at met hen en daar had de religieuze elite flink commentaar op. Deze zondag beginnen we aan het tweede thema van het kringmateriaal, ‘de tafel is groot genoeg’. Over de radicaliteit van inclusief en gastvrij kerkzijn en de opgave van liefhebben dwars door alle verschillen heen. Over de moeite en de zegen van het doorbreken van je sociale bubbels (ook als kerk). Lukas 15: 2 staat centraal, volgende week gaat het over de gelijkenis van de zoekende herder. Opdat de tafel van Jezus vol wordt! 

Kerkdienst kerstochtend | 25 december

Op kerstochtend horen we hoe Johannes met een #fourwordstory de geboorte van Jezus vertelt en daarmee de essentie precies raakt. Hij begint met het soberste verhaal van alle leerlingen: geen publiek en geen franje. Dat past wel bij deze sobere kerstijd, nu er geen ruimte is voor drukke winkelstraten, volle kerstborrels of grootse (familie)diners.

Meer lezen “Kerkdienst kerstochtend | 25 december”