Nieuwe Kerk zoekt kinderwerker (16-20 uur)

De Nieuwe Kerk is gezegend met veel kinderen in de kerk, dit is ontzettend mooi! De Nieuwe Kerk wil het jeugdwerk verder doorontwikkelen en de aandacht bieden die nodig is. Hiervoor is een nieuwe kinderwerker nodig die ons daarbij ondersteunt, stuurt en begeleidt. Lees verder voor de vacature.

Beleidsplan 2018-2022

De missie van de Nieuwe Kerk is: “De Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus, waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht van de Heilige Geest dienen in Gods Koninkrijk.” In het beleidsplan van de Nieuwe Kerk 2018-2022 zijn verschillende focuspunten benoemd die dit concretiseren. Alle gemeenteleden in de kerk (jong en oud) hebben elkaar nodig om te kunnen groeien. Volwassenen kunnen kinderen helpen met hun ervaring, kinderen helpen ouderen om te leren ‘geloven als een kind’. Waar generaties elkaar ontmoeten en in elkaar investeren, ontstaan verrassende inzichten en ontmoetingen. Het verbinden van oud en jong staat centraal. Het doel met deze prioriteit is dat verschillende generaties in de Nieuwe Kerk in elkaar investeren. Daarbij hebben de kinderwerkers speciale aandacht voor de tieners en kinderen, zodat zij al vroeg in hun leven proeven hoe goed het is om met God te leven.

Professionele kracht

Concreet is een professionele kracht nodig om het kinder- en jeugdwerk verder te professionaliseren. Er is een grote behoefte om toerusting verder vorm te geven. De Nieuwe Kerk is gezegend met veel kinderen en vrijwilligers. Vandaar de grote behoefte aan bijvoorbeeld toerusting of kinderpastoraat. Ondanks de inzet van vele vrijwilligers en het jeugdteam blijft er nog steeds veel werk. De gemeente wil investeren in kinder- en jeugdwerk en daarom een professionele kracht aantrekken die de Nieuwe Kerk hier in kan leiden en begeleiden.

Wat je ook interessant zou vinden