Actie Kerkbalans en de derde predikant

Voor de groei en stabiliteit van de gemeente is een stevig financieel fundament nodig. Het is belangrijk dat iedereen die kan een bijdrage levert. Doe je mee?

Het kan niemand ontgaan zijn dat we groeien als kerkgemeenschap. Op beide locaties worden de kerkdiensten goed bezocht en worden veel activiteiten georganiseerd. We zijn als kerkenraad dankbaar voor deze ontwikkeling! Tegelijk merken we dat de groei van onze gemeente bij de predikanten en kerkelijk werkers ook zorgt voor een groei aan taken en werkzaamheden. Om te zorgen dat de werkdruk acceptabel wordt wil de kerkenraad graag een derde predikant beroepen.

In de afgelopen jaren waren de inkomsten van de Nieuwe Kerk Utrecht groter of gelijk aan de uitgaven. Met een uitbreiding van het predikantenteam zullen ook de kosten voor de gemeenschap stijgen. Het jaarlijkse tekort is ongeveer €90.000,- per jaar voor de komende vijf jaar. We zijn als gemeenschap zelf verantwoordelijk voor een sluitende begroting. Voordat we de zoektocht naar een nieuwe predikant kunnen starten, moeten we eerst zorgen dat er in de komende vijf jaren voldoende inkomsten zijn.

Het grootste deel van de inkomsten voor de gemeenschap komt uit de Actie Kerkbalans. De Actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie waar we je vragen om een financiële toezegging te doen aan de Nieuwe Kerk Utrecht. De Actie Kerkbalans kun je vergelijken met de contributie die je bijvoorbeeld betaalt aan een sportclub of vereniging. Iedereen is welkom in de kerk en iedere bijdrage groot of klein wordt gewaardeerd. Het richtbedrag om een sluitende begroting te krijgen is €75,- per modaal inkomen per maand. We begrijpen dat voor iedereen de kosten stijgen en vragen vooral om naar draagkracht te geven.

Draag je momenteel nog niet bij aan de Actie Kerkbalans dan willen we je vragen om hier eens over na te denken. Iedere bijdrage helpt mee! De gemeenschap ontvangt geen structurele subsidie en is van de Actie Kerkbalans afhankelijk om de kosten te kunnen dekken. Met de gezamenlijke bijdrage van alle gemeenteleden kunnen we op beide locaties ook in de toekomst Nieuwe Kerk zijn.

Vanuit de kerkenraad zijn Harmen van der Kolk, Gerard van Dieren, Ewoud van de Kolk en Niels Verweij betrokken bij de Actie Kerkbalans. Mocht je vragen hebben dan kun je bij hen terecht. Ook is er meer informatie te vinden op de website van de Nieuwe Kerk via onderstaande link:
Geven aan de Nieuwe Kerk – Nieuwe Kerk Utrecht (nk-utrecht.nl)

Op de website van de Nieuwe Kerk Utrecht kun je ook terecht als je wel wilt geven maar geen brief of mail hebt ontvangen voor de Actie Kerkbalans.

Tenslotte willen we je nog attent maken op de mogelijkheid om een periodieke gift aan de Nieuwe Kerk Utrecht voor vijf jaar vast te leggen. Hiermee krijg je maximaal belastingvoordeel over je gift. Meer informatie over de mogelijkheden is terug te vinden op de website van de Protestantse Gemeente Utrecht via onderstaande link:
Protestantse Gemeente Utrecht (pgu.nu)

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Wat je ook interessant zou vinden