4 maart | Tafelgesprek ‘Betovering & bevrijding’

N.a.v. de dienst van 2 februari (over Hand 8: Simon de tovenaar en Filippus) kreeg ik verschillende vragen om nog eens door te praten over deze thematiek.

Dat gaan we doen op 4 maart vanaf 20uur in de NK. Hoe duid jij ‘het spiritueel ontwaken’ van deze tijd? Hoe ga jij om met op Oosterse leest geschoeide meditatietechnieken? etc.

Een tafelgesprek waarin er ruimte is om elkaar te bevragen en te leren van elkaar. Welkom!

Waar gebeur(t/de) Kerst?

De kerstperiode ligt al weer even achter ons. Goed moment om terug te blikken. Via verschillende activiteiten zijn er heel wat mensen in de Nieuwe Kerk geweest, zijn er nieuwe contacten gelegd, goede lessen geleerd en zijn we (weer) onder de indruk gekomen van het Kerstverhaal.
We steunden met de opbrengst van KerstKleedJeAan en de adventscollecte (5757 euro!*) projecten van het Leger des heils: ‘Herstart’ en 50/50 store. Het was mooi om als Nieuwe Kerk op deze manier van betekenis te zijn. 

Tijdens KerstKleedJeAan shopten vele stadsgenoten hun nieuwe (kerst)outfit bij elkaar in de mooie ‘kerkzaalboetiek’ (waarom/hoe/wat? check dit filmpje). De kerstviering voor ouderen werd gewaardeerd en op vierde advent bouwden massa’s kids met hun ouders tijdens de Kliederkerk een heuse kerststal. De kerstavond begon met een viering voor jong en oud (met vooral aandacht voor de kids) en later op de avond volgde de MEERdienst, met veel worship en een bijzonder gesprek over de betekenis van kerst. Ook op kerstmorgen zat de kerk weer vol en rondde meester Bas het kerstproject met/voor de kids af met een bijzondere ‘sheet’.
Nieuw dit jaar was het Labyrint, een creatieve vorm, met verstilling, bezinning en meditatie om het jaar af te sluiten en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Volgens de deelnemers zeker een ‘blijvertje’. 

Het was bijzonder om als Nieuwe Kerk gemeenschap deze activiteiten te dragen (bekijk hier de foto’s). Heel veel gemeenteleden zijn betrokken geweest bij deze periode in gebed en het investeren van tijd. Het blijkt steeds weer leerzaam te zijn om na te denken hoe we het evangelie van Jezus kunnen verwoorden & verbeelden in deze tijd. Lessen die we uiteraard ook meenemen en toepassen in de rest van het jaar, toch?

Dank voor alle inzet!
namens het Kerstteam

*Kerst Kleedje aan: 1000 euro naar 50/50 store en 1300 naar Herstart | Adventscollecte: 3457 naar Herstart

Kerkdienst 9 februari | Grenzeloos geloven

In deze kerkdienst staat zending centraal. ‘Onze’ zendingswerkers, de familie Oudshoorn (Namibië) en familie van der Vlies (Noorwegen) praten ons via wat filmpjes bij over hun werk. We lezen het prachtige verhaal van de ontmoeting tussen Filippus en de Ethiopische man (Handelingen 8: 26-40). We ontdekken (weer) dat er voor de Geest geen grenzen zijn. Hij spreekt alle talen. Geen mens is voor Hem onbereikbaar. Van de week heb ik zowel met Joram als met GertPaul via skype gesproken over dit bijbelgedeelte. Het leverde mij verrassende inzichten op. Uiteraard ga ik deze met jullie delen. Welkom in de kerk.

Terugblik nav ‘betovering & bevrijding’

Afgelopen zondag kreeg ik verrassend veel verschillende reacties nav de dienst over ‘Betovering en bevrijding’ (over Handelingen 8: 4-25). Een aantal van die reacties gingen heel concreet over vragen rondom het wel/niet gebruiken van meditatietechnieken die hun oorsprong hebben in de zgn. oosterse spiritualiteit. Interessant hoe mijn preek verschillend geland/geïnterpreteerd is. Blijft voor mij een leerzaam gebeuren.
Ik brainstorm erover om binnenkort een ‘tafelgesprek’ te organiseren om hier met elkaar verder over door te praten. Mocht je dat een goed idee vinden en wil je daarbij zijn, laat mij dat dan even weten. 

Kerkdienst zondag 2 februari | Betovering of bevrijding

Daar waar de naam van Jezus wordt gedeeld moeten andere machten wijken. We lezen daarvan in Handelingen 8: 4-25 waar de evangelist Filippus tegenover de tovenaar Simon komt te staan. Elke cultuur heeft z’n eigen magiërs en tovenaars. Mensen of ideeën die je het echte leven beloven. Op de spirituele markt van onze cultuur is veel aanbod. Hoe onderscheid je daarin het werk van de Geest en het werk van de duisternis? Simon wil de kracht van de Geest kopen, hij denkt het te kunnen ‘vermarkten’. Dat is een gevaarlijke verleiding voor de kerk. De Geest is vrij en maakt vrij.

Kerkdienst zondag 19 januari | Spreken over God voor het forum

Stefanus wordt beschuldigd en moet zich verdedigen voor het forum van het sanhedrin. We lezen ervan in Handelingen 7. Zijn pleidooi komt hem duur te staan. Het kost hem zijn leven. Wat is ons forum? Tegenover wie en wat zijn wij als christelijke gemeente geroepen om te spreken? Wat zeg je dan?

Meer lezen “Kerkdienst zondag 19 januari | Spreken over God voor het forum”