Kerkdienst zondag 28 juni | Zegen voor de wereld

Deze zondag geven we gehoor aan de oproep van vele organisaties om te bidden voor de nood in de wereld. Het coronavirus heeft niet alleen ons getroffen, maar ook de allerarmsten met verdrietige gevolgen. Deze zondag staan we stil bij het leed en bidden voor de wereld met Psalm 67. We ontdekken (weer) dat de zegen die we ontvangen vraagt om doorgegeven te worden.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 28 juni | Zegen voor de wereld”

Kerkdienst zondag 7 juni | De Goddelijke dans

Zondag vieren we een wat onbekender feest in het kerkelijk jaar, namelijk Zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid/drievuldigheid. Dit feest sluit de zelfopenbaring van God de drie-enige af. De Vader als schepper en onderhouder, de Zoon in zijn komst naar de wereld en de Geest uitgestort in mensenharten. We geloven in een God die zichzelf geeft. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 7 juni | De Goddelijke dans”

Online kerkdienst zondag 31 mei | Verrast door de Geest

We vieren Pinksteren in de huiskamers. Niet direct wat je wilt, maar de Geest kan verrassen, zeker ook in huiskamers. De Geest overrompelde het groepje mensen lang geleden en zo ontstond de kerk. Temidden van de crisis van toen en de crisis van alle tijden baant de Geest een weg. Het thema is: verrast door de Geest (NB. iets anders dan ik in de groepsapp beloofde).

Meer lezen “Online kerkdienst zondag 31 mei | Verrast door de Geest”

Online kerkdienst zondag 24 mei | Bidden in crisistijd

Bidden in crisistijd – boodschap uit Oeganda

Zondag komt de preek vanaf een preekstoel in Kampala, Oeganda. Bisschop Zac Niringiye uit Oeganda zou oorspronkelijke deze zondag voorgaan in de Nieuwe Kerk, maar door corona kan ook hij niet reizen. Zijn preek gaat over het Onze Vader: bidden in crisistijd.

Meer lezen “Online kerkdienst zondag 24 mei | Bidden in crisistijd”

Kerkdienst zondag 10 mei | Zit je deur nog op slot?

We lezen de laatste brief in het boek Openbaring, de brief aan de gemeente in Laodicea (3:14-22). Een heel kritische brief waarin Jezus nogal stevig uit de hoek komt. Tegelijk is dat met een ondertoon van heel veel liefde. Jezus die staat aan de deur en klopt. Hij wil de maaltijd met je vieren, als teken van vriendschap. Blijkbaar is Jezus niet altijd welkom in de kerk en niet altijd in ons leven. Confronterend, maar tegelijk ook bemoedigend dat Hij zich nooit laat afschepen, maar blijft kloppen en geduldig wacht tot de deur voor Hem opengaat. Gezegende zondag!