kerkdienst 15 mei | doopdienst volwassenen

Deze zondag een feestelijke zondag waarin Daniel en Hadassa in Wittevrouwen gedoopt worden. Beiden zullen getuigen hoe God langszij kwam en hoe dat hen tot de keuze voor de doop heeft gebracht. We gaan proberen hun getuigenissen ook te laten zien in Wilhelminapark.We lezen het slot van Johannes 21, waarin Jezus Petrus de opdracht geeft Hem te volgen. Die opdracht is eenvoudig, dat is wat anders dan simpel. We overwegen wat die opdracht betekent voor ons vandaag. Jezus volgen, hoe doe jij dat?

Kerkdiensten 24 april | Betekenis opstanding

Deze zondag, zoals beloofd, een zondag in het teken van de betekenis van de opstanding. Waarom is het geloof in de opstanding van Jezus essentieel voor het christelijk geloof? We lezen 1 Korinthe 15: 1-20, waarin Paulus stevige uitspraken doet. De dienst zal meer dan anders gericht zijn op mensen die niet/minder gewend zijn om naar de kerk te komen. Een mooie gelegenheid om (weer) eens iemand uit te nodigen?

Ik zie ernaar uit!

Dirk de Bree

Kerkdienst | Witte Donderdag (19.00u Wittevrouwen)

Op deze Witte Donderdag staan we stil bij Jezus die voor Pilatus staat. Pilatus vindt geen schuld in Jezus, maar is te laf om daaruit de juiste conclusie te trekken. Hij wast zijn handen in onschuld, alsof dat kan en laat Jezus doden. Jezus is slachtoffer van een onrechtvaardig systeem en wordt daarmee solidair met al die slachtoffers wereldwijd van menselijke instituties die zo vaak slecht functioneren of waar machthebbers gaan voor hun eigen hachje. Hoe meer ik erover nadenk hoe moeilijker ik het vind mezelf aan de kant van die slachtoffers te plaatsen, zit er niet meer Pilatus in mij dan gedacht?

Meer lezen “Kerkdienst | Witte Donderdag (19.00u Wittevrouwen)”

Kerkdienst | Goede Vrijdag (19.00u Wittevrouwen, 20.30u Wilhelminapark)

De kreet van Jezus aan het kruis ‘mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ is de meest afgrijselijke roep van Jezus. Het is een onpeilbaar verdrietig en tragisch moment. Dat wat niet kan gebeurt. God de Vader die volledig één is met de Zoon, verlaat de Zoon. God verlaat God. Een onherstelbare breuk in de eeuwige dans van de triniteit (naar Halik). De diepste wond wordt daar geslagen. Jezus is alleen!
We staan stil bij dat mysterie, waarvan we weten dat het uit liefde is. We zingen, we luisteren (oa naar Bach), we bidden, we verwonderen ons… we knielen. 

Wie neem jij mee naar de kerk?

Op zondag 24 april zal ik me in de kerkdiensten in Wittevrouwen en Wilhelminapark in het bijzonder richten op gasten, op mensen die nooit of zelden naar een kerk komen. Het zal gaan over de vraag waarom het geloof in de opstanding van Jezus zo enorm belangrijk is voor christenen. En zijdelings ook over de vraag of er ook argumenten zijn om te geloven in de opstanding van Jezus. De diensten zullen (nog) meer dan anders erop gericht zijn dat mensen kennis kunnen maken met de wereld van kerk en geloven. Bij deze van harte uitgenodigd eens na te denken wie jij uit wil nodigen voor deze dienst – en dat vervolgens ook te doen. Ik ben heel benieuwd hoeveel gasten we mogen verwelkomen!

Kerkdiensten 27 maart | Loof de HEER

Het gezamenlijke zingen werd het meest gemist in de lockdown, volgens de mentimeter. Blijkbaar is zingen belangrijk voor ons geloofsleven. Hoezo eigenlijk?
We lezen de kortste psalm, psalm 117, een oproep om de HEER te loven. De psalm is onderdeel van het zogenaamde ‘hallel’, de psalmen die traditiegetrouw aan het einde van de pesachmaaltijd gezongen worden. Jezus zong ze ook, vlak voor zijn gevangenneming. Dat kan dus, God loven en tegelijk de zwartste nacht ingaan. 
We denken met elkaar na over de ‘geestelijke oefening’ van de lofprijzing. En natuurlijk gaan we ook veel zingen, nu kan het weer! Welkom in de kerk.

Info nieuwe leden avond (23/24 maart)

Op 23 en 24 maart organiseren we introductieavonden van de Nieuwe Kerk op onze beide locaties. Tijdens de avond leer je elkaar en de kerk (nog) beter kennen, en kom je erachter welke plek jij in de kerk kan/wil innemen. We gaan in op de geschiedenis, de visie en het beleid van de Nieuwe Kerk; waar staan we voor? Er is alle ruimte om vragen te stellen en ook één van de predikanten zal aanwezig zijn.

Meer lezen “Info nieuwe leden avond (23/24 maart)”

Persoonlijk bericht van Dirk

Afgelopen dinsdag ben ik geopereerd aan mijn knie, vanwege een sportblessure. Nieuwe voorste kruisband. Operatie is niet heel ingrijpend, al vond ik het spectaculair genoeg (ik kon meekijken;-) maar de revalidatie gaat me heel wat geduld en energie kosten. Eerste 6 weken op krukken en daarna nog maanden bezig voor ik weer mag sporten. Neem de eerste twee weken wat rust en ben daarom ook blij dat Lydia de dienst van zondag 20 februari wil/kan overnemen. Tot ziens, op krukken. Hartelijke groet, Dirk