Kerkdiensten 28 november | De kracht van kwetsbaarheid

Het valt me steeds weer op hoe alledaags de verhalen in het Oude Testament zijn. We volgen Jakob en leren over (gebrekkige) opvoeding, verweesdheid, onverwachte Godsontmoetingen, zelfverrijking etc. Bijzonder vind ik hoe zulke oude verhalen actueel kunnen worden.

Meer lezen “Kerkdiensten 28 november | De kracht van kwetsbaarheid”

Kerkdiensten 21 november | Leven in de eindtijd

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel ‘eeuwigheidszondag’ genoemd. We belijden dat de dood niet het laatste is, maar geloven in de opstanding en een eeuwig leven. We leven in een tijd van kwetsbaarheid. Het coronavirus bepaald ons steeds weer bij ons onvermogen en ook bij onze sterfelijkheid als mens. De maatregelen zorgen voor veel discussies en polarisatie.

Meer lezen “Kerkdiensten 21 november | Leven in de eindtijd”

Kerkdiensten zondag 7 november | Het verweesde kind

We vervolgen onze lezing in Genesis, de geschiedenis van Jakob (Gen 29-30). Het gaat over Jakobs gezin, behoorlijk disfunctioneel. Kwetsbare ouders krijgen kwetsbare kinderen, die ook weer kwetsbare kinderen krijgen. Jakob mist de liefde van zijn vader, blijkt onmachtig in zijn liefde voor zijn vrouwen en schiet tekort als vader. Het is een tragische familiegeschiedenis. Hoe zit dat met jouw verhaal? Wat doe jij als je je niet geliefd voelt? En waar is God in dit alles?Deze zondag valt ‘toevallig’ in de week vd pleegzorg, over verweesde kinderen gesproken. Daar gaan we in elk geval voor bidden. Zie je zondag!

Dirk

Kerkdienst 24 oktober | Heer leer ons bidden

Vier jaar geleden deed ik intrede in de Nieuwe Kerk (zo heet dat als je ergens je startpreek houdt;-) Die vier jaar zijn voorbij gevlogen. Wat is er veel gebeurd. Wat is er veel om dankbaar voor te zijn. Ik geniet van het werken in en vanuit de Nieuwe Kerk in onze mooie stad. Ben blij met alle energie, de nieuwe initiatieven, het samen kerkzijn ook door kwetsbare momenten heen. Ik begon met een preek n.a.v. Matteus 9: 35-38 met als thema: Leer ons bidden. Jezus roept om te bidden voor arbeiders in de oogst. Die preek ga ik, lichtelijk bewerkt, herhalen. Veel vind ik nog steeds relevant om te benoemen. Hier en daar verwerk ik wat inzichten van de afgelopen jaren.  Op veler verzoek is er ook weer eens een mentimeter, dus mocht je er niet bij kunnen zijn, het helpt als je wel vanaf de starttijd inschakelt. Overigens is er steeds voldoende plek, wat let je om het wekelijkse gebruik van de kerkgang weer op te pakken? (voor zover je dat nog niet gedaan hebt:-) Van harte welkom in de kerk!

Kerkdienst 3 oktober | Onverwachte Godsontmoeting

In deze doopdienst lezen we verder in Genesis over het leven van Jakob. In de nacht, als Jakob weinig meer heeft om op te hopen, ontmoet Jakob God in een droom (Genesis 28: 10-22). Soms helpen ontregelende momenten om open(er) te staan voor God. Ineens is het gewone leven ‘heilige grond’, een poort naar de hemel. God kan ons overal opzoeken, gelukkig maar. Tegelijk geloven en hopen we dat Hij dat steeds weer doet in onze erediensten. Iedere zondag een ladder uit de hemel, een Godsontmoeting, we kunnen het niet organiseren, maar ons er wel naar uitstrekken. Ik wens je dat van harte toe, juist ook hen die ontregeld zijn door ziekte, zorgen, depressie, maar ook hen die volop in de hectiek van het leven staan. Een onverwachte Godsontmoeting, in de kerk of ergens anders, ineens het besef ‘dit is de poort naar de hemel.’ Welkom in de kerk!

Meer lezen “Kerkdienst 3 oktober | Onverwachte Godsontmoeting”

Kerkdienst zondag 19 september | Thema: Je bent zout

Deze zondag gaat pastor/pionier Theo Vreugdenhil uit Nieuwegein voor. Hij werkt voor Cross Culture Nieuwegein, een interkerkelijke gemeente. Hij zal spreken n.a.v. Matteüs 5: 13-16, over zout dragen. Ik heb gevraagd om zoveel mogelijk te delen van zijn persoonlijke faal-en succeservaringen in/vanuit zijn werk bij Cross Culture Nieuwegein. Wordt vast leerzaam.

Meer lezen “Kerkdienst zondag 19 september | Thema: Je bent zout”

Kerkdiensten zondag 12 september | Thema: Jakob en Esau

We starten deze (doop)dienst de prekenserie & huiskringen over het leven van Jakob. Het gaat over de geboorte van Jakob en Esau (Gen25:19vv), over waar je wieg staat en hoe je verwacht werd. Over de rol van gebed, over opvoeden, karaktervorming en je bestemming vinden. Het gaat vooral ook over de trouw van God die zijn eersteling, Israël, liefheeft en zegent en via dat volk de Messias geeft tot heil van alle volken.

Meer lezen “Kerkdiensten zondag 12 september | Thema: Jakob en Esau”

Kerkdiensten a.s. zondag 29 september | Thema: Toon mij Uw heerlijkheid

Mozes is druk in de weer om het volk te redden. Het is crisis. Crisis tussen God en het volk. In een onbewaakt moment – de routines waren even gestopt, bij de Sinaï – buigen de Israellieten voor het gouden kalf. Struikelen in zonden, schuiven de God die hen bevrijdde aan de kant. Mozes pleit voor hen en krijgt voor elkaar dat God de HEER toch meegaat op weg naar het beloofde land. En dan stelt Mozes die vraag: “Toon mij uw heerlijkheid”. Crisistijd, zelfs crisis in je relatie met God kan omgedraaid worden, ten goede gekeerd, vanuit deze vraag, vanuit een verlangen naar meer van God. Op de drempel van een nieuw seizoen bidden we met elkaar: “Toon uw heerlijkheid in dit huis, tot een zegenend licht voor de volken.”

Aanmelden belijdenisgroep

Inmiddels hebben zich al een heel aantal mensen gemeld om dit seizoen mee te doen met de belijdenisgroep. Ik heb er al zin in. Een seizoen meedoen met de belijdeniskring is sowieso een goede investering voor je geloof en levert vaak mooie contacten op binnen de gemeente. Samen gaan we in gesprek over allerlei thema’s en maken dat ook praktisch. Het helpt je om goed te overwegen / je voor te bereiden op het doen van belijdenis. Daarin zeg je publiek ‘ja’ tegen God, temidden van de gemeente.

Als je nog niet gedoopt bent is dat ook het moment je te laten dopen. Als je als kind gedoopt bent, is dat het moment dat je ‘ja’ zegt op je doop en daarmee de belofte van je ouders ‘overneemt’. We komen eens per twee weken samen op de woensdagavond en starten op 6 oktober. Liever eerst nog even overleggen? Laat me weten. Meer info/aanmelden, dat kan via de mail

Kerkdienst 18 juli | Kerk op haar knieën

In deze dienst leren we van Epafras, wie? Check de drie keer dat hij genoemd wordt in de Bijbel. Epafras bidt voor de kerk. Als Nieuwe Kerk willen we graag een biddende kerk zijn. Hoe doen we dat? Onze ouderlingen gebed Jaap en Nancy delen iets van hun ervaringen en verlangen. Ik zal de preek afsluiten met een hele concrete en praktische opdracht voor de zomertijd (en daarna). 

Meer lezen “Kerkdienst 18 juli | Kerk op haar knieën”