Bevestiging nieuwe ouderlingen en diakenen

Op zondag 28 juni worden nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd. We zijn blij dat er weer een aantal gemeenteleden bereid is gevonden om als ouderling of diaken onze gemeente te dienen. Het gaat om de volgende gemeenteleden:

Als ouderling: Martijn Kwant, Niels Verweij, Dianne Westerink en Esther Wiltink

Als diaken: Evert Driessen en Tim van der Zwan

Daarnaast zal Johan Lotterman worden herbevestigd als ouderling.

Eventuele bezwaren tegen deze bevestiging kunnen tot uiterlijk vrijdag 19 juni schriftelijk en met toelichting worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.

Wat je ook interessant zou vinden