Update bezinning homoseksualiteit

De afgelopen tijd hebben we als gemeente op verschillende manieren invulling gegeven aan de bezinning over homoseksualiteit. Na de gemeenteavond in november 2018 bleek er veel behoefte te zijn om verder over dit onderwerp na te denken. Daarom hebben we hier in twee kerkdiensten bij stilgestaan; in deze diensten gingen Dirk en Lydia in op hoe we hierin kunnen zoeken naar Gods wil, en hoe we omgaan met verschillen van inzicht. Daarnaast hebben we in de huiskringen gesproken over verschillende christelijke visies op homoseksualiteit. Hoog tijd voor een korte update vanuit de kerkenraad over waar we staan als gemeente en hoe we verder gaan.

Meer lezen “Update bezinning homoseksualiteit”