LH in de NK – concept beleidslijn

Op donderdag 12 december presenteerde de kerkenraad op de gemeenteavond een voorlopige beleidslijn ten aanzien van homoseksualiteit. Met de aanwezige gemeenteleden hebben we vervolgens deze lijn besproken aan de hand van een aantal vragen. Er was bij veel gemeenteleden waardering voor de beleidslijn en de ruimte die deze biedt, maar er werden ook zorgen uitgesproken over de richting die de kerkenraad voorstelt.

Meer lezen “LH in de NK – concept beleidslijn”

Update bezinning homoseksualiteit

De afgelopen tijd hebben we als gemeente op verschillende manieren invulling gegeven aan de bezinning over homoseksualiteit. Na de gemeenteavond in november 2018 bleek er veel behoefte te zijn om verder over dit onderwerp na te denken. Daarom hebben we hier in twee kerkdiensten bij stilgestaan; in deze diensten gingen Dirk en Lydia in op hoe we hierin kunnen zoeken naar Gods wil, en hoe we omgaan met verschillen van inzicht. Daarnaast hebben we in de huiskringen gesproken over verschillende christelijke visies op homoseksualiteit. Hoog tijd voor een korte update vanuit de kerkenraad over waar we staan als gemeente en hoe we verder gaan.

Meer lezen “Update bezinning homoseksualiteit”