Homoseksualiteit en de Nieuwe Kerk

De afgelopen twee jaar hebben we ons als kerkenraad en gemeente bezonnen op de vraag naar de plaats van homoseksuele gemeenteleden in onze gemeente. In december 2019 hebben we als kerkenraad een voorlopige beleidslijn met de gemeente gedeeld. Daarover zijn we met gemeenteleden in gesprek gegaan, op de gemeenteavond en ook daarna.

Meer lezen “Homoseksualiteit en de Nieuwe Kerk”

Bevestiging nieuwe ouderlingen en diakenen

Op zondag 28 juni worden nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd. We zijn blij dat er weer een aantal gemeenteleden bereid is gevonden om als ouderling of diaken onze gemeente te dienen. Het gaat om de volgende gemeenteleden:

Als ouderling: Martijn Kwant, Niels Verweij, Dianne Westerink en Esther Wiltink

Als diaken: Evert Driessen en Tim van der Zwan

Daarnaast zal Johan Lotterman worden herbevestigd als ouderling.

Eventuele bezwaren tegen deze bevestiging kunnen tot uiterlijk vrijdag 19 juni schriftelijk en met toelichting worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.

Bericht van de kerkenraad

Al ruim zeven weken ziet het gemeenteleven in de Nieuwe Kerk er heel anders uit dan we gewend zijn. Sinds half maart hebben we geen kerkdiensten meer kunnen houden in ons kerkgebouw en zijn ook alle andere fysieke bijeenkomsten van de Nieuwe Kerk afgelast. Ongekend voor een kerk, en al helemaal voor een actieve gemeente als de onze. Daar is wel het nodige voor in de plaats gekomen: online kerkdiensten, videobellen met de kring, inspiratie delen via Whatsapp-groepen, etc. Maar het blijft een uitdaging om in deze tijd met elkaar verbonden te blijven.

Meer lezen “Bericht van de kerkenraad”