10 dagen gebed voor Utrecht

“Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei”. Jeremia 29:3

Vanuit een recente voorgangersontmoeting is het verlangen geboren om samen als kerken de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren voortdurend (24/7) te bidden voor onze stad.
Het is ons verlangen dat, net zoals bij het pinksterfeest, de Heilige Geest ons mag inspireren om een licht te zijn voor mensen om ons heen. We gebruiken een tool van 24/7 gebed waarbij je kunt inschrijven voor een tijdslot. Het zou mooi zijn als je dat moment kunt bidden in het huis van gebed in Zuilen, of als dat niet lukt thuis. Je kunt je aanmelden via www.24x7gebedutrecht.nl, dan ontvang je ook een brief met meer informatie.

Laten we juist in deze tijd samen bidden, voor onze kerken en onze stad!

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk