Aktie Kerk Balans 2021 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Via de Aktie Kerk Balans (AKB) dragen velen van u financieel bij aan het het bouwen van de Nieuwe Kerk van morgen. De AKB is een jaarlijks terugkerende actie waar we u als leden vragen om voor komend jaar een financiële toezegging aan de Nieuwe Kerk te doen. In het afgelopen jaar hebben we als gemeente het begrote bedrag behaald en kregen we er opnieuw een aantal nieuwe gevende leden bij. Als kerkrentmeesters zijn we u dankbaar voor deze mooie ontwikkeling. 

Voor 2021 hopen we deze inkomstengroei door te zetten, zodat we een goede uitgangspositie hebben voor de groeiplannen van onze kerk. Er is circa 70 euro per volwassen gemeentelid per maand nodig om de begroting van dit jaar rond te krijgen. 

In de komende dagen zal bij alle gemeenteleden de jaarlijkse brief voor de AKB op de mat vallen. Mocht u uw gift willen toezeggen of verhogen, of wilt u meer informatie over de financiën van de Nieuwe Kerk, kijk dan op de website van de Nieuwe Kerk: https://nk-utrecht.nl/geven/financieel-ondersteunen/giften/

Ook als u nog niet bijdraagt, zou u hier dan over na willen denken?

Wat je ook interessant zou vinden