De vastencollecte

De vastentijd is begonnen. We leven toe naar Pasen. Een tijd waarin gebed, versobering en solidariteit centraal staan. Dit jaar kiezen we ervoor om maar liefst drie doelen te steunen. 

In de komende zes weken roepen drie verschillende gemeenteleden ons in filmpjes op om solidair te zijn met mensen ver weg. 
Op 21 en 28 februari is de collecte voor vluchtelingen in Beiroet via het christelijke noodhulpcluster.
Op 7 en 14 maart voor een kindertehuis in Oeganda via AMECET en op 21 en 28 maart voor kinderwerk in India via RRDF.

Diaconie Nieuwe Kerk

Wat je ook interessant zou vinden