Op weg naar Pasen

Op Aswoensdag hebben we samen stil gestaan bij Joël 2: 12-13. De profeet roept op om terug te keren tot onze God, “want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid”.

We hebben gedeeld wat het betekent om dat met heel je hart te doen en wat het betekent om je hart te scheuren, zoals we in de tekst lazen. Vervolgens hebben we tijd genomen om God te aanbidden om wie Hij is en om voorbede te doen. Het was bemoedigend om zo samen de 40 dagentijd te starten en het smaakt naar meer. En dat kan want iedere woensdagavond tot aan de Stille Week is er een online moment van bezinning en gebed georganiseerd vanuit de locatie Wilhelminapark en Wittevrouwen.
Wil je er ook bij zijn? Stuur een mail naar gebed@nk-utrecht.nl, dan ontvang je vooraf de link. Of hou de app op dinsdag/woensdag in de gaten waar de Zoom link gedeeld wordt. Gebedservaring is niet vereist, dus ook als je niet hardop durft te bidden ben je van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Ook als je niet elke woensdagavond kunt, is het waardevol en ben je welkom.
Heb je een onderwerp waar we voor kunnen bidden? Ook dan kun je dat via dit mailadres doorgeven. We starten elke woensdagavond om 20.30 uur en het duurt tot ongeveer 21.00-21.15 uur.  

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Nancy Breekveldt (ouderling gebed)

Nancy Breekveldt is samen met haar man, Jaap Breekveldt, ouderling Gebed.