Joodse en vroeg christelijke tradities – oproepje

“Luister, Israel: de HEER, onze God, de HEER is de enige!” [Deut 6:4]. Voor veel christenen zijn dit hele bekende woorden. In het traditionele Joodse geloof is dit een belangrijk onderdeel van het ochtendgebed en avondgebed. De betekenis gaat echter verder dan wij op het eerste gezicht zouden denken. In het Midden-Oosten kende men niet het scheiden van denken en doen, zoals dat in Europa al wel vele eeuwen wel vanzelfsprekend is. Als een toehoorder vroeger in het Midden-Oosten het woord “luister” hoorde, dacht deze ook automatisch “en handel hiernaar”.

Ik hou van Bijbelstudie en hierbij te leren over de oorspronkelijke context. Soms kom ik hierbij verrijkende inzichten tegen, een voorbeeld hiervan heb ik net gegeven. In deze periode van beperkingen, besteed ik meer tijd aan leren over het geloof en daar beleef ik veel plezier aan. Mijn belangstelling is breed: ik besteed al vele jaren regelmatig korte tijd aan Hebreeuws leren – en nu kan ik teksten voor beginners lezen (wel graag met woordenlijst . . .). Ik ben geinteressseerd in vroeg christelijke tradities. Zo ontdekte ik in de zomer van 2020 de driejaarlijkse toracyclus zoals deze door christenen in de eerste eeuwen van de jaartelling werd gebruikt. Mogelijk ga ik een versie hiervan in het najaar volgen, maar er zijn ook andere opties. Ik ben zeer geinteresseerd in achtergronden en visies op de verschillende momenten dat God een verbond sloot met mensen in het Oude Testament. Momenteel lees ik hierover in de werken van Jonathan Sacks, een Joodse rabbi die mijns inziens heel toegankelijk schrijft. Ik ben hiertoe overgegaan, nadat ik ontdekte dat de christelijke discussies hierover vooral lijken te gaan over in hoeverre je het al dan niet eens bent met het gedachtegoed van Calvijn of Arminius.

Ik vraag mij af of er nog anderen in de Nieuwe Kerk zijn, die zelf echt tijd besteden aan grondige Bijbelstudie en alles wat hiermee verband houdt. Zo ja, stuur gerust een mail, ik hoor graag van je. Een andere suggestie is natuurlijk ook welkom.

Met vriendelijke groet,
Titia

Wat je ook interessant zou vinden