Kerkdienst 12 februari | Zorgen voor elkaar

In de dienst van zondag stellen de pastorale ouderlingen zich voor en vertellen ze kort over het aanbod vanuit de taakgroep.

We denken na over hoe we als gemeente samen kunnen optrekken en groeien in geloof en het oog hebben voor elkaar. We lezen Johannes 3, waar Nicodemus bij Jezus komt en ze een indringend gesprek hebben. Bijzonder om te lezen dat beiden weten: Jezus weet wat speelt in het hart van een mens en Nicodemus weet wie Jezus is. Of denkt hij het te weten, want gaandeweg het gesprek wordt hij ineens verrast door de woorden van Jezus?
Weet dat je van harte welkom bent in de dienst, hoe dan ook: vrede en alle goeds
Lydia

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.