Kerkdienst a.s. zondag 18 april | Thema: Inclusief

Wat hebben een dropje en een pepermuntje te maken met inclusief kerk-zijn? Een online routeplanner of papieren routekaart: wat zegt dat over leven in het Koninkrijk van God? In de dienst van zondag krijg je op die vragen een antwoord. De lezing is Handelingen 10 en in de dienst zullen 3 kinderen gedoopt worden: Cris Johannes Jakobus van Antwerpen, Daniel Hendrik Vos en Job Benjamin Scherff. Bijzonder dat alle liederen die we met de muziekgroep zingen speciale betekenis hebben voor de doopouders. Je bent van harte welkom om online erbij te zijn, ik wens je hoe dan ook vrede en alle goeds Lydia

Dienst op Witte Donderdag

We sluiten aan bij de lezingen van de ‘huisvespers’ en zien in Johannes 13 hoe Jezus door de knieën gaat voor zijn leerlingen. Dat lijkt echt de wereld op zijn kop en het is dan ook heel begrijpelijk dat Petrus dat niet wil. Toch zal hij moeten ontdekken dat Jezus juist zo laat zien wie Hij is, wat Hij geeft en vraagt. In de dienst vieren we het Avondmaal en ben je uitgenodigd om te doen wat Jezus zijn leerlingen opdraagt als Hij het brood breekt en de wijn deelt: Doe dit tot mijn gedachtenis. 

Meer lezen “Dienst op Witte Donderdag”

Dienst op Goede Vrijdag

We kennen het verhaal, maar wat is er gebeurd? Deze vraag staat centraal in de meditatieve dienst op Goede Vrijdag als we Jezus volgen op de weg vanaf het moment dat Hij gevangen genomen wordt totdat Hij zijn roeping heeft volbracht (Johannes 18 en 19). Een verhaal dat gaat over de bijzonder omkering van ogenschijnlijk verlies naar bizarre overwinning. 

Meer lezen “Dienst op Goede Vrijdag”

Stille week

Zondag begint de stille week, waarin we bewust aandacht geven aan/ stil worden bij de laatste week in het aardse leven van Jezus. Op palmzondag wordt Hij in Jeruzalem verwelkomd met gejuich en aanbidding: Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Maar enkele dagen later verandert de lofzang in het geschreeuw dat Jezus gekruisigd moet worden. Hoe wrang moet dat geweest zijn en hoe indrukwekkend dat onze Heer toch de weg van lijden en sterven is gegaan vanuit vasthoudende liefde voor mensen. 

Meer lezen “Stille week”

Kerkdienst a.s. zondag 14 februari | Wie oren heeft . . .

De huiskringen van komende week gaan in gesprek over luisteren naar God, als één van de gaven van de Geest. Voor sommigen is dat heel vanzelfsprekend, voor andere volstrekt onnavolgbaar. Dat is niet zo gek natuurlijk, want om te kunnen luisteren moet er wel iets te horen zijn. Hoe herken je de stem eigenlijk? Boeiende vragen waar we bij stil staan aan de hand van Deuteronomium 4: 32 ev.   

Meer lezen “Kerkdienst a.s. zondag 14 februari | Wie oren heeft . . .”

Kerkdienst a.s zondag 24 januari | Thema: Bidden met lef

Aan het einde van de week van gebed lezen we over iemand die met enorme vrijmoedigheid in gesprek gaat met God. Dat dat niet zomaar is blijkt wel uit de bijzondere wandeling, die Abraham met de Heer maakt en het vertrouwen over en weer dat uit de conversatie blijkt. (Genesis 18: 16-33) We gaan niet alleen horen en praten over bidden, maar zullen in de dienst ook samen voorbede doen voor de wereld, onze gemeente en ons persoonlijk leven. 

Meer lezen “Kerkdienst a.s zondag 24 januari | Thema: Bidden met lef”

Kerkdienst a.s. zondag 3 januari | Thema: Samen kerk zijn

Zondag is de eerste dienst in 2021, waar veel anders is, maar ook veel blijft: we zijn samen kerk en op die manier aan elkaar verbonden. We trekken samen op in aanbidding, gebed, lezing en verwachting, of je dat nou persoonlijk altijd zo diep beleefd of niet. We gaan door en doen ons best elkaar vast te houden.  

Meer lezen “Kerkdienst a.s. zondag 3 januari | Thema: Samen kerk zijn”

Kerkdienst kerstochtend | 25 december

Op kerstochtend horen we hoe Johannes met een #fourwordstory de geboorte van Jezus vertelt en daarmee de essentie precies raakt. Hij begint met het soberste verhaal van alle leerlingen: geen publiek en geen franje. Dat past wel bij deze sobere kerstijd, nu er geen ruimte is voor drukke winkelstraten, volle kerstborrels of grootse (familie)diners.

Meer lezen “Kerkdienst kerstochtend | 25 december”

Kerkdienst Oudejaarsavond 2020


Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. (psalm 90: 1-2). In de loop van oudejaarsdag vind je op het Youtube kanaal van de Nieuwe Kerk een korte viering met muziek en input voor reflectie aan het einde van een bizar jaar.

Meer lezen “Kerkdienst Oudejaarsavond 2020”