Kun je leren bidden?

Dachten we 2 weken geleden nog dat we na de zomer zouden kunnen starten met een seizoen vol mogelijkheden, inmiddels heeft dat onbevangen enthousiasme weer plaatsgemaakt voor noodzakelijke voorzichtigheid. Maar toch . . . we hopen nog steeds dat het mogelijk is om op verschillende manieren het live kerk-zijn vorm te geven en zo elkaar te inspireren ins ons leven met God. Een mooie herstart, na anderhalf jaar van beperkingen, kan zijn om mee te doen aan de cursus Luisterend Bidden (ontwikkeld vanuit New Wine, 6 avonden), die vanaf 22 september in de NK georganiseerd wordt. 

Meer lezen “Kun je leren bidden?”

Kerkdienst 9 mei | Jaloezie in de gemeente?

Paulus spreekt de lezers van zijn brieven altijd aan als heiligen. Toch blijkt uit alles wat hij schrijft dat hij zich ervan bewust is, dat aan christenen niets menselijks vreemd is. Heiligen is dus iets anders dan wat wij er doorgaans mee bedoelen, want ook jaloezie speelt in de gemeente een rol, al is dat vaak heel subtiel.

Meer lezen “Kerkdienst 9 mei | Jaloezie in de gemeente?”

Kerkdienst a.s. zondag 18 april | Thema: Inclusief

Wat hebben een dropje en een pepermuntje te maken met inclusief kerk-zijn? Een online routeplanner of papieren routekaart: wat zegt dat over leven in het Koninkrijk van God? In de dienst van zondag krijg je op die vragen een antwoord. De lezing is Handelingen 10 en in de dienst zullen 3 kinderen gedoopt worden: Cris Johannes Jakobus van Antwerpen, Daniel Hendrik Vos en Job Benjamin Scherff. Bijzonder dat alle liederen die we met de muziekgroep zingen speciale betekenis hebben voor de doopouders. Je bent van harte welkom om online erbij te zijn, ik wens je hoe dan ook vrede en alle goeds Lydia

Dienst op Witte Donderdag

We sluiten aan bij de lezingen van de ‘huisvespers’ en zien in Johannes 13 hoe Jezus door de knieën gaat voor zijn leerlingen. Dat lijkt echt de wereld op zijn kop en het is dan ook heel begrijpelijk dat Petrus dat niet wil. Toch zal hij moeten ontdekken dat Jezus juist zo laat zien wie Hij is, wat Hij geeft en vraagt. In de dienst vieren we het Avondmaal en ben je uitgenodigd om te doen wat Jezus zijn leerlingen opdraagt als Hij het brood breekt en de wijn deelt: Doe dit tot mijn gedachtenis. 

Meer lezen “Dienst op Witte Donderdag”

Dienst op Goede Vrijdag

We kennen het verhaal, maar wat is er gebeurd? Deze vraag staat centraal in de meditatieve dienst op Goede Vrijdag als we Jezus volgen op de weg vanaf het moment dat Hij gevangen genomen wordt totdat Hij zijn roeping heeft volbracht (Johannes 18 en 19). Een verhaal dat gaat over de bijzonder omkering van ogenschijnlijk verlies naar bizarre overwinning. 

Meer lezen “Dienst op Goede Vrijdag”

Stille week

Zondag begint de stille week, waarin we bewust aandacht geven aan/ stil worden bij de laatste week in het aardse leven van Jezus. Op palmzondag wordt Hij in Jeruzalem verwelkomd met gejuich en aanbidding: Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Maar enkele dagen later verandert de lofzang in het geschreeuw dat Jezus gekruisigd moet worden. Hoe wrang moet dat geweest zijn en hoe indrukwekkend dat onze Heer toch de weg van lijden en sterven is gegaan vanuit vasthoudende liefde voor mensen. 

Meer lezen “Stille week”

Kerkdienst a.s. zondag 14 februari | Wie oren heeft . . .

De huiskringen van komende week gaan in gesprek over luisteren naar God, als één van de gaven van de Geest. Voor sommigen is dat heel vanzelfsprekend, voor andere volstrekt onnavolgbaar. Dat is niet zo gek natuurlijk, want om te kunnen luisteren moet er wel iets te horen zijn. Hoe herken je de stem eigenlijk? Boeiende vragen waar we bij stil staan aan de hand van Deuteronomium 4: 32 ev.   

Meer lezen “Kerkdienst a.s. zondag 14 februari | Wie oren heeft . . .”