Kerkdienst 31 december | Oudejaarsavond

Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg: U bent mijn God, mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.

De laatste dagen van het jaar roepen al snel op tot reflectie: wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd in de wereld om je heen? Wat is er in je eigen leven gebeurt? Hoe maak je de overgang naar een nieuw jaar? 

Op zaterdag 31 december komt aan het einde van de middag een korte dienst online, op de website en in de NK App. Met muziek en een meditatief moment sluiten we het jaar af. 

Het betekent dat er in de kerkgebouwen (WV & WP) geen dienst is. 


And I said to the man who stood at the gate of the year:
“Give me a light that I may tread safely into the unknown”.
And he replied:
“Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God.

That shall be to you better than light and safer than a known way”. 


Kerkdienst 1 januari | Nieuwjaarsdag

… zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Op de eerste dag van 2023 gaan we verder lezen uit Mattheus, waar we met Kerst zijn gestopt en wat lijkt dat een contrast. Geen lieve baby, maar stampende soldaten. Geen engelenzang, maar huilende moeders. Hoe kan dat het gevolg zijn van de geboorte van Jezus, de vredevorst? Hoe helpt juist dit bericht ons om realistisch en hoopvol het nieuwe jaar in te gaan? 

Er is deze ochtend in Wittevrouwen geen dienst om 10 uur. Je bent welkom in de gezamenlijke dienst om 11.15 uur in NK WP (Hobbemastraat 35). 

Ik wens je een mooie jaarwisseling en hoe dan ook: vrede en alle goeds.

Lydia

Kerkdienst 25 december | Kerstmorgen | Thema: Ik kan niet wachten

Vorige week raakte ik in gesprek met een islamitische vrouw, die geregeld bij ons komt. Ze vond de adventsster en kersttafel bijzonder mooi en vroeg wat we als christen precies gaan vieren. Ik raakte opnieuw onder de indruk toen ik vertelde dat God zelf naar onze wereld is gekomen in Jezus, het kind van Maria. Wat zo makkelijk kan klinken als een al te bekend verhaal, stemde haar en mij blij verwonderd. 

Meer lezen “Kerkdienst 25 december | Kerstmorgen | Thema: Ik kan niet wachten”

Kerkdienst 4 december | Wilhelminapark

Een bijzondere babyshower

Op de tweede zondag van advent zien we hoe God  in de doop zijn naam verbindt aan de kleine Siem en Welmoed. God, die niet een abstract begrip is, maar die handelend en levend in de geschiedenis te zien is. Dat geldt voor de geschiedenis van één enkel mens en van de wereld als geheel. Die beweging zien we in het lied dat Maria zingt (Lucas 1: 46-56) als zij haar nicht Elisabeth ontmoet en deze haar zegent vanwege het bijzondere kind dat Maria verwacht. 

Maria, icoon van genade, is de titel van het beste theologische boek van vorig jaar. In dat boek pleit Huijgen voor een herwaardering van Maria: ‘Ik heb ontdekt dat Maria een venster opent naar wie God is’. Dat is op zijn minst opmerkelijk, want het is geschreven vanuit een protestantse blik en die staat doorgaans niet bekend om de aandacht voor Maria.  

Weet je zeer welkom om te ontdekken welk revolutionair lied Maria zingt. De doopdienst van deze zondag is in de  gemeente NK Wilhelminapark, waar de dienst om 11.15 uur begint. Hoe dan ook wens ik je vrede en alle goeds

Lydia

Kerkdiensten 20 november | Thema: De liefde blijft

Zondag is de laatste zondag voor advent. Een dag waarop we nog één keer publiekelijk de naam noemen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Een roos en een kaars staan symbool voor de herinnering en de hoop, die beide zo belangrijk zijn als je iemand hebt verloren.

Meer lezen “Kerkdiensten 20 november | Thema: De liefde blijft”

Kerkdiensten 30 oktober | Meer dan brood

Afgelopen week is de eerste aflevering van de podcast ‘Project Baan & Burger’ gereleased. Nilco ging in gesprek met Jorine en Ruben over hun werk en de keuzes die ze daarin als christen maken. Bijzonder hoe verschillend ze uitkomen, hoewel ze vergelijkbare intenties hebben. 

Meer lezen “Kerkdiensten 30 oktober | Meer dan brood”

Kerkdiensten zondag 9 oktober | Danken

In de diensten van zondag hebben we het over een volgende ‘geestelijke oefening’: danken. Het lijkt een beetje raar om danken zo te beschouwen, want als je op je gevoel afgaat heb je het ene moment zin en reden om te danken en een ander moment helemaal niet. Volgens Richard Foster zijn geestelijke oefeningen geen vroom keurslijf om ons in te persen, maar juist hulpmiddel om de vrijheid van het geloof te bewaken. Dan is de vraag of de herhaalde oproep om dankbaar te zijn een hardvochtige en onmogelijke opdracht is of toch een andere bedoeling heeft.  In de dienst om 10 uur in Wittevrouwen zullen Benja van der Ham en Veerle Ramaker gezegend worden. En dat is iig reden om heel dankbaar te zijn. De dienst in Wilhelminapark begint om 11.15 uur. Ik hoop dat je er zondag bij kunt zijn in dankbaarheid dat dat zomaar, in alle vrijheid kan en wens je hoe dan ook vrede en alle goeds

Lydia

Kerkdienst 28 augustus | Thema: Goed gestemd | Avondmaal

Wat is het belangrijk dat de instrumenten in een band of orkest goed zijn gestemd voor het concert begint. Een goede start is belangrijk, zoals iedereen weet die weleens met een valse start is begonnen. Aan het eind van de vakantie en net voor startzondag staan we stil bij onze start van een nieuw seizoen als gemeente en als individueel gelovige. Stemmen we af op dat wat er toe doet of op dat wat vergeefs en vluchtig is?

Meer lezen “Kerkdienst 28 augustus | Thema: Goed gestemd | Avondmaal”