Bericht van overlijden

Op 12 juni is Abel, zoon van Maartje en Kees, na een zwangerschap van 21 weken geboren en overleden. Hoe verdrietig is het om afscheid te moeten nemen van je kind, nog voordat je hem hebt leren kennen. 

Afgelopen woensdag hebben we in besloten kring stil gestaan bij het geloof dat Abel gekend en geliefd is door God, zijn Schepper en dat we hem in dat vertrouwen mogen loslaten. In de korte dienst voorafgaande aan zijn begrafenis lazen we uit psalm 23: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed”  en we luisterden naar het lied van Sela: 

In de nacht van strijd en zorgen, 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop.  

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.    
           Niemand anders, U
alleen,leidt ons door dit leven heen.  

Laten we meeleven met Kees en Maartje (zie adresgegevens in de NK-app bij Berichten uit de gemeente) en voor hen bidden, als gaandeweg het gemis meer en meer door zal dringen.  

Kerkdienst zondag 14 juni | van generatie tot generatie

Van generatie tot generatie is het thema van de dienst, die door de meeste mensen online beleefd zal worden, en door 30 mensen in de kerkzaal. Deze zondag komen ook de ouders en familie van Jesper en Sarah, de dopelingen.

We lezen de eerste zeven verzen van psalm 78. Een lied waarin het belang van het vertellen van geloofsverhalen duidelijk wordt gemaakt. Kinderen, en ook volwassenen, mogen leren dat de God van Israël betrouwbaar en betrokken is en ondanks menselijk dwalen en zwerven niet loslaat wat Zijn hand begon. Met de kinderen zingen we mee Wit zwart rood en geel. Een passend liedje nu we ons pijnlijk bewust worden hoezeer racisme nog steeds springlevend is.

Na de dienst is er weer ‘koffiedrinken via zoom’, wat een hele leuke vervanging blijkt van het live koffiedrinken in de kerk. 
Fijn dat je dit leest en dat je zo aangehaakt blijft bij de gemeente en bij de (deels online) diensten.

Als we voor jou persoonlijk van betekenis kunnen zijn, dan is daar natuurlijk alle ruimte voor. Mail ons. Ook als je ideeën hebt hoe het anders, wellicht beter kan, laat het weten. Misschien tot zondag.

Vrede en alle goeds,
Lydia

Gebedskring in corona tijd

In de dienst van zondag zal Bisschop Zac spreken over bidden in corona tijd. Ik hoop dat hij ons inspireert tot bidden met verwachting en uitzien naar de Heilige Geest. Bidden in corona tijd is wat een aantal nieuwekerkers elke donderdagavond doen. We komen online een half uur (van 20.30 tot 21.00 uur) bij elkaar om te bidden voor thema’s die ons bezig houden of gebedsverzoeken die zijn gedaan. Elke keer heeft de gebedstijd een ander thema, afhankelijk van de tekst waar mee geopend wordt. Het mooie is dat de ene keer de zorg en zwaarte benoemd wordt, maar een andere keer juist de dank voor wat goed en mooi is. 

Meer lezen “Gebedskring in corona tijd”

Geloof en werk, hoe gaat dat samen?

Wat betekent je christen-zijn als je al je energie moet geven aan je (eerste) baan? Is geloven vooral extra ballast of bron van inspiratie? Als Jezus het heeft over vrucht dragen, hoe zou je dat er nog bij kunnen hebben? Gaat de kerk en het geloof dan langzaam maar zeker overboord of kan het elkaar juist op scherp zetten? Vragen te over als het gaat over de combi van christen-zijn en je dagelijks werk. 

Meer lezen “Geloof en werk, hoe gaat dat samen?”

Bericht van overlijden

Op zondag 26 april is Lena Cornelia Maria Simon overleden. Leny werd op 2 juni 1934 geboren in Schiedam als oudste dochter in het gezin Simon. Na haar volgden nog 6 kinderen, waarvan 2 al op heel jonge leeftijd overleden. Ervaringen die altijd heel bepalend zijn voor het leven, ook al werd daar in die tijd meestal over gezwegen. 

Meer lezen “Bericht van overlijden”

Online kerkdienst 26 april | Out of control

Wat weten we veel niet: we weten niet hoe lang de maatregelen van de intelligente lockdown gaan duren; op welk moment we weer op een terras kunnen zitten en onze vrienden een knuffel geven; wanneer er een vaccin of geneesmiddel tegen Covid-19 wordt gevonden; hoe we er qua gezondheid uitkomen; wat de economische gevolgen voor ons persoonlijk en maatschappelijk zullen zijn; we weten niet welke lessen we hier van gaan leren of we die überhaupt wel gaan leren. We kunnen niet verder kijken dan de dag van vandaag. Laten we daarmee nou precies doen, wat Jezus ons opdraagt: ‘wees niet bezorgd, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ Dat geeft te denken en dat gaan we dan ook doen.We laten ons aan het denken zetten door die woorden uit de Bergrede (Mattheüs 6: 34) en door de tekst uit Johannes 20, waar de Opgestane Heer vrede blaast over zijn leerlingen. In de dienst zien we 4 vrouwen uit Namibië, waaronder ‘onze’ Danielle Oudshoorn, die met ons delen wat het betekent om Out of control te leven.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik kan me zo voorstellen dat ook jij de verbondenheid van het samen in de kerk zijn mist en dat zo’n digitale dienst een beetje voelt als ‘behelpen’. Dat is het natuurlijk ook en toch . . .  ik hoop dat je aangehaakt blijft en op de een of andere manier verbonden, zodat we op een later moment ons real life gemeente zijn weer kunnen oppakken, met alle lessen die deze tijd van afzien ons hebben geleerd. Dus toch maar: tot ziens voor het beeldscherm, hoe dan ook: vrede en alle goeds.

Online Paasdienst zondagochtend

Deze Pasen zal anders zijn dan alle andere keren dat wij het feest hebben gevierd. Juist op deze zondag missen we het samen (in) de kerk zijn, elkaar begroeten met de hoopvolle woorden ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ en zingen van de overwinning op de dood. En toch gaan we dat doen: alleen thuis of samen of met de drukte van kinderen om je heen luisteren naar het evangelie van de Opgestane Heer, wat we deze zondag horen in Openbaring 1: 9 – 19.

Meer lezen “Online Paasdienst zondagochtend”