Kerkdienst 21 januari | Jezus’ partijprogramma

We zijn al even samen onderweg om iets te bevatten van Gods nieuwe wereld – hoe het koninkrijk van God zichtbaar wordt op aarde.

Na de oproep tot omkeer van twee weken geleden lezen we nu wat uitgebreider over de bedoeling van Jezus’ komst en waartoe je opgeroepen bent je om te keren. (lukas 4: 14-21) Wat is Jezus’ partijprogramma en wat betekent dat voor ons als wij Hem erkennen als onze leider? Het wordt een mooie volle dienst met bevestiging ambtsdragers (Rink en Geannet) en we vieren het heilig avondmaal. Hoop je te zien!

Dirk de Bree

Wat je ook interessant zou vinden