Actie Kerkbalans: geef je ook?

En heb jij hem al binnen per post en per mail? Het bericht over de Actie Kerkbalans 2024? Zo niet, dan ontvang je die in de komende dagen.

Afgelopen weekend is namelijk de Actie Kerkbalans van start gegaan. De Actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie waar we als Nieuwe Kerk Utrecht vragen om een financiële bijdrage voor 2024. Ook dit jaar wordt de Actie Kerkbalans van harte aanbevolen, aangezien we als kerkenraad een derde predikant in dienst willen nemen om het team van predikanten en kerkelijk werkers te versterken. Dit brengt extra kosten met zich mee, die we voor een belangrijk deel willen dekken uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans.

We willen jullie vragen om, indien mogelijk en naar draagkracht, een financiële bijdrage aan de Nieuwe Kerk Utrecht te doen voor dit jaar. Vul het online formulier in of stuur de bijgevoegde brief ingevuld retour. Kijk hier voor meer informatie.

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Wat je ook interessant zou vinden