Kerkdienst a.s zondag 24 januari | Thema: Bidden met lef

Aan het einde van de week van gebed lezen we over iemand die met enorme vrijmoedigheid in gesprek gaat met God. Dat dat niet zomaar is blijkt wel uit de bijzondere wandeling, die Abraham met de Heer maakt en het vertrouwen over en weer dat uit de conversatie blijkt. (Genesis 18: 16-33) We gaan niet alleen horen en praten over bidden, maar zullen in de dienst ook samen voorbede doen voor de wereld, onze gemeente en ons persoonlijk leven. 

We sluiten de dienst af met onderstaand lied. Een eerlijke en mooie combi van geloof en de realiteit dat dat geloof soms op de tocht staat. 

Ik kom met al mijn vragen
Met wat ik niet begrijp
Ik kom met alle twijfel in mijn hart
Ik kom zoals ik ben
Ik geef U al mijn zorgen
De lasten die ik draag
Ik geef U al wat ik te bieden heb
Ik geef U alles terug

Ik richt mijn ogen op U
En ik kijk naar Uw gezicht
En alles om mij heen vervaagt
In Uw liefdevolle licht
Want ik weet hoe goed mijn God is.

U weet waar ik mee worstel
Al wat mij bezighoudt
Verborgen pijn en bitterheid in mij
U ziet mij helemaal
Wat de wereld mij ook brengt
Elk obstakel op mijn weg

Ik weet hoe goed mijn God is
Wat de toekomst ook zal zijn. 

Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten, hoe dan ook vrede en alle goeds

Lydia

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.