Kerkdienst volgende week 4 oktober

Op zondag 4 oktober zal op bescheiden wijze aandacht worden gegeven aan het feit dat ik op 24 september 1995 voor het eerst bevestigd werd als predikant in de Hervormde gemeente te Haamstede. Bescheiden aandacht, vooral vanwege het Corona-virus, waardoor geen genodigden uit vorige gemeenten aanwezig zullen zijn. Het is ongastvrij om mensen een lange reis te laten maken, terwijl je weet dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten gering zijn. 

De vraag die ik mezelf heb gesteld bij de terugblik op 25 jaar predikantschap is wat onopgeefbaar en essentieel is gebleken en wat relatief. In de grote geschiedenis van de kerk kwamen, door de leiding van de Heilige Geest, telkens vergeten noties van het geloof aan de oppervlakte. Daarover ging ook de serie over de geestelijke oefeningen. Aan de kerk, aan ons om daar fijngevoelig voor te zijn en nederig genoeg om gewezen te worden op waar het in onze tijd op aan komt. 

We zullen in ieder geval de woorden van Paulus uit Fillipenzen 1: 9 lezen. Ik hoop natuurlijk dat jij erbij bent, live of online, en wens je hoe dan ook vrede en alle goeds. 

Lydia

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.