Kleine aanpassing NK-Coronabeleid

Best gemeentelid,


Recent heeft de PKN besloten iets meer ruimte te bieden voor kerkbezoek. Ook bieden de overheid en de PKN iets meer ruimte voor activiteiten voor jongeren en kinderen. De PGU heeft geadviseerd om hier heel terughoudend mee om te gaan omdat de recente Corona ontwikkelingen niet positief zijn. De kerkenraad heeft zich over deze adviezen gebogen. Hieruit volgt de beslissing dat we de lijn van kerkzijn in lockdown zoals met de gemeente hebben gecommuniceerd in december blijven handhaven. Op twee punten geven we iets meer ruimte:

  • Voor de komende bevestigingsdienst en de doopdienst zijn op uitnodiging beperkt plekken beschikbaar voor naaste familie;
  • Voor kinderen en jongeren mogen activiteiten worden georganiseerd binnen de kaders die daarvoor nu gesteld zijn door de overheid en PKN.

Na de persconferentie op 15 maart zal de kerkenraad zich opnieuw buigen over het beleid indien daar aanleiding toe is. 
Heb je vragen of opmerkingen hierover? Mail gerust naar de kerkenraad via voorzitter@nk-utrecht.nl


Namens de kerkenraad,

Gijsbert Westerhuis

Ouderling Communicatie

Wat je ook interessant zou vinden