Kerkdienst a.s. zondag 7 maart | Thema: Vruchtbaar leven

Van Bonhoeffer is de uitspraak: “Als Jezus je roept, dan vraagt Hij je om te komen sterven.” Dat lijkt geen heel aantrekkelijk perspectief. Toch is dat volgens Johannes (12: 20-33) wel de manier om vruchtbaar te leven.   

In de dienst bedanken we een aantal kerkenraadsleden voor hun inzet de afgelopen jaren en worden anderen bevestigd als ambtsdrager. Dat roeping vonden zij wel wat groot klinken, maar in ieder geval hebben zij ja gezegd op de vraag om een taak in de kerkenraad op zich te nemen. Het gaat om Anne-Wil Urbach (diaken); Arjan de Vries (diaken); Ewoud van de Kolk (ouderling kerkrentmeester); Martine Uyterlinde (ouderling pastoraat); Nilco van der Steege (diaken); Jolanda Prins (ouderling relaties); Tjeerd Schuitemaker (ouderling relaties) en Nancy Breekveldt (ouderling gebed, herbevestiging). 

Ik hoop dat je er online weer bij bent en wens je hoe dan ook, in deze voor iedereen ingrijpende tijd, vrede en alle goeds Lydia

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.