Kleine aanpassing NK-Coronabeleid

Best gemeentelid,


Recent heeft de PKN besloten iets meer ruimte te bieden voor kerkbezoek. Ook bieden de overheid en de PKN iets meer ruimte voor activiteiten voor jongeren en kinderen. De PGU heeft geadviseerd om hier heel terughoudend mee om te gaan omdat de recente Corona ontwikkelingen niet positief zijn. De kerkenraad heeft zich over deze adviezen gebogen. Hieruit volgt de beslissing dat we de lijn van kerkzijn in lockdown zoals met de gemeente hebben gecommuniceerd in december blijven handhaven. Op twee punten geven we iets meer ruimte:

Meer lezen “Kleine aanpassing NK-Coronabeleid”

Open kerk

Hoewel we geen activiteiten organiseren in de kerk is er twee keer in de week open kerk. Ruimte voor rust, bezinning en de mogelijkheid om voorbede te vragen. Iedere woensdag van 9 tot 12 uur en zondags vanaf 11 tot 13 uur.

Ouderlingen en Diakenen gezocht

Beste gemeenteleden,

Samen kerk zijn is een bijzondere opdracht. Wil je achter (of voor) de schermen meedenken? Concreet zoeken we een aantal leden voor een specifiek thema in de kerkenraad (pastoraat, diaconie, jeugd of relaties). Hieronder lees je meer over de inhoud en de verwachte belasting. Wil je oriënteren en nadenken of dit wat voor je is? Lees hieronder of op de website meer over de functie. Geïnteresseerd of meer weten? Neem heel graag contact op met één van de kerkenraadsleden of scriba@nk-utrecht.nl. Binnen de functies is er ruimte om nog door te ontwikkelen. Samen met de twee predikanten, ouderlingen en diakenen vorm je een team.  

Meer lezen “Ouderlingen en Diakenen gezocht”

31 oktober Hervormingsdag Petrus Festival met minister-president Rutte

Op 31 oktober – Hervormingsdag – organiseert de Protestantse Kerk voor het eerst een Petrus Festival. Onderdeel van het festival is de jaarlijkse Protestantse Lezing, dit jaar door minister-president Mark Rutte. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’  

Meer lezen “31 oktober Hervormingsdag Petrus Festival met minister-president Rutte”

Ouderlingen en Diakenen gezocht

Beste gemeenteleden,


Zoek je de afgelopen tijd een vrijwillige taak naast jouw baan of studie om je in te zetten voor jouw naaste? Komende tijd stoppen diverse kerkenraadsleden met hun ambt. Een prachtige taak waarbij je betrokken wordt bij het reilen en zeilen van de Nieuwe Kerk. Samen met de twee predikanten, collega ouderlingen en diakenen ga je nadenken over thema’s als de twee Nieuwe Kerken, verdere groei of kerk&corona. Daarnaast zien we graag dat de kerkenraad een goede afspiegeling is van de gemeente.

Meer lezen “Ouderlingen en Diakenen gezocht”

Zingen in de kerk

Vanaf 4 oktober hopen we weer te starten met zingen tijdens kerkdiensten, vespers en MEER-avonden. Dit kan echter alleen als we verschillende richtlijnen volgen en onderlinge afspraken maken. In het kort komt dat op het volgende neer: we mogen 7 minuten ingetogen zingen. Daarnaast is het linker balkon ingericht als stilteplek (boven, tegenover het orgel). Hieronder meer informatie over deze keuze.

Meer lezen “Zingen in de kerk”