Opbrengst vastencollecte

Elk jaar wordt gedurende de vastentijd voor één of meerdere internationale doelen gecollecteerd. Dit jaar begon kort voor de start van de vastentijd de oorlog in Oekraïne. Daarmee hadden we als diaconie direct een belangrijk en urgent doel: onze naasten in Oekraïne en omringende landen.  

Vanuit verschillende plekken in en rondom Oekraïne helpt het Leger des Heils de mensen die het nodig hebben door middel van leveringen van voedsel en goederen en door geestelijke ondersteuning. Middels de vastencollecte hebben we aan dit belangrijke werk mogen bijdragen!  

De opbrengst van de vastencollecte was dit jaar ruim 6600 euro. Hartelijk dank hiervoor! 

Wat je ook interessant zou vinden