Opgeven vakantiebijbelweek

Tijdens de zomervakantie is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd weer de Vakantiebijbelweek! Vanwege de coronacrisis biedt de Henkie Show een programma aan waarmee je thuis een vakantiebijbelweek kunt organiseren, en bij voldoende animo organiseren wij de week vanuit de kerk. In juli is het thema ‘Daniel blijft trouw aan God.’ In augustus ‘David, de held?!’ Je kunt jouw kind(eren) hier aanmelden.

Wat je ook interessant zou vinden