Update beroepingscommissie

Dank aan alle gemeenteleden die namen hebben aangeleverd van kandidaten voor de functie van een derde predikant! De beroepingscommissie gaat de komende weken preken beluisteren van de dominees die beroepbaar zijn. Willen jullie meebidden om Gods zegen en leiding in dit proces?

Wat je ook interessant zou vinden