Utrecht geeft warmte Utrecht geeft warmte krijgt vervolg!

Afgelopen winter bleken de energieprijzen flink te stijgen. De Utrechtse kerken startten toen samen de actie ‘Utrecht geeft warmte’.
Deze actie geven we nu vervolg, omdat de gestegen energieprijzen voor veel mensen een enorme last zijn. 

Wat gaan we doen?

1. Warme kamers in Utrecht  
Door de hoge energieprijzen zijn veel Utrechters genoodzaakt de verwarming deze winter heel laag of zelfs uit te
zetten. We willen deze mensen niet in de kou laten staan. Kijk op deze site waar in jouw buurt een plek
is waar je terecht kunt voor wat warmte, een kop koffie of een praatje. Je kunt per plaats of postcode zoeken.Voor de warme kamers worden nog VRIJWILLIGERS gezocht. Er worden verschillende locaties in Utrecht ingericht waar je naartoe kan voor warmte, koffie/thee, een praatje en wellicht een maaltijd. Voor deze locaties zijn vrijwilligers nodig, en wel in Zuilen, Overvecht, Ondiep en Kanaleneiland. Specifiek op zaterdag (11:00- 16:00) en zondagmiddag (13:00 – 16:00) in het inloopcentrum aan de Prinses Margrietlaan in Zuilen. Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij via mail.

2. Herverdeling van geld: doneer- en geefactie  
De energieprijzen zijn erg hoog. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ons tegemoet te komen.
Een van die maatregelen is een energiekorting van € 190,- per maand voor de maanden november en december.
Maar niet iedereen krijgt dit bedrag. En voor veel mensen is deze korting niet voldoende. Daarom organiseren we
een doneer- en geefactie.

Doneer
Heeft u dit bedrag ontvangen maar zelf niet nodig? Dan kunt u bijdragen aan een rechtvaardigere verdeling van
energiekorting! Doneer (een deel van) de € 380 (meer mag natuurlijk ook) voor Utrechters die het harder nodig hebben.
Doneren kan in de maanden november en december via de QR-code.

Lukt het overmaken via de QR-code niet? Dan kunt u uw gift ook overmaken op  NL73 RABO 0302 4823 77 
ten name van Diaconie PGU – Utrecht geeft warmte
o.v.v. Ik geef warmte. De giften zijn aftrekbaar voor de
belasting.

Wat je ook interessant zou vinden