Van groei naar vermenigvuldiging

Graag houden we als groeigroep iedereen zoveel mogelijk op de hoogte van het proces om te komen tot een tweede locatie voor onze gemeenschap. Via de nieuwsbrief, en later waarschijnlijk nog andere kanalen zullen we zoveel mogelijk updates delen.

We ervaren veel steun voor de visie vanuit de gemeente. Dit bleek bijvoorbeeld na afloop van de dienst begin januari, waarbij veel mensen bleven hangen om mee te denken over de praktische uitwerking van
met name de eerste lijn, het bieden van nieuwe kerken in Utrecht. We realiseren ons ook, dat het starten op een nieuwe locatie betekent dat we ook op de huidige locatie van de Nieuwe Kerk een soort nieuwe start zullen maken. Ieders betrokkenheid is dus van belang, in welke vorm dan ook!

Afgelopen weken zijn we als commissie hard bezig geweest met het inventariseren van de locatiemogelijkheden in Utrecht. Hierbij kwamen zowel leegstaande (katholieke) kerken, als in gebruik zijnde kerken in beeld, allemaal op verschillende plekken in Utrecht.

De komende weken gaan we aan de slag met het uitwerken van de mogelijkheden. De Algemene Kerkenraad van de PGU steunt ons daarbij waar nodig.

We willen iedereen vragen dit proces in gebed mee te nemen. Het gaat niet om de volgens ons meest geschikte locatie, maar om Gods weg met ons. Daarom hierbij ook (opnieuw) de uitnodiging voor het gebedsuur op 12 februari.

De werkgroep groei

Wat je ook interessant zou vinden