Waar de stilte van spreekt – Reflecties bij de stiltecultuur in de hedendaagse spiritualiteit

De commissie Vorming en Toerusting van de Nicolaikerk organiseert op 31 mei a.s. een lezing over Stilte in het kader van het jaarthema ‘Stilstaan’. (Deze lezing stond oorspronkelijk gepland voor 2 december j.l.)

Tegen het ‘lawaai’ van al te leerstellige religies stelt een populaire tendens in onze hedendaagse spiritualiteit stilte en stiltebeleving centraal. Bewust volgehouden stilzwijgen lijkt onnoemelijk veel meer te ‘zeggen’ dan de gekende massa aan zogezegd diepzinnige woorden. Alsof vooral alleen de stilte er het best in slaagt tegemoet te komen aan de religieuze verzuchting van de moderne mens. 

In zijn lezing gaat Marc De Kesel, empathisch zowel als kritisch, in op die ideeën en plaatst die binnen een ruimere historische context.

Marc De Kesel is als hoogleraar in de Wijsbegeerte verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Datum: dinsdag 31 mei

Locatie: Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 8, 3512 XC Utrecht

Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19:45 uur. Meer informatie

Wat je ook interessant zou vinden