Wisseling van de wacht… bij de IC Dovenpastoraat Utrecht

Voor de Interkerkelijke Commissie (IC) dovenpastoraat van de provincie Utrecht en haar deelnemers heeft er een verandering plaats gevonden. Nadat Ds. Frans van Dijke 17 jaar als dovenpastor verbonden is geweest aan o.a. de IC Utrecht is hij in juni 2021 met pensioen gegaan. De IC Utrecht is dankbaar voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor het dovenpastoraat.

Als IC Utrecht zijn we heel blij dat vanuit het Interkerkelijk Doven Pastoraat een opvolger is aangesteld in de persoon van Hendrik Stevens. Naast de IC Utrecht is Hendrik ook aangesteld als pastor voor de IC’s van Noord Holland, Den Haag en Zoetermeer. Hij is zelf doof en zijn moedertaal is de Nederlandse Gebarentaal en dat is de taal van zijn hart. Hij heeft door een CI (Cochleair gehoorimplantaat) leren horen en spreken.

IC Utrecht verzorgt kerkdiensten, pastoraat en Bijbelstudieavonden voor doven en slechthorenden. Elke 1e zondag van de maand is er een dovendienst (m.u.v. augustus) in Kapel Weddesteyn aan de Utrechtsestraatweg 50 te Woerden. Aanvang van de dienst is om 11.30 uur. Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com of de website van de IC Utrecht bezoeken: https://www.ic-utrecht.nl

Wat je ook interessant zou vinden