Zingen in de kerk

Vanaf 4 oktober hopen we weer te starten met zingen tijdens kerkdiensten, vespers en MEER-avonden. Dit kan echter alleen als we verschillende richtlijnen volgen en onderlinge afspraken maken. In het kort komt dat op het volgende neer: we mogen 7 minuten ingetogen zingen. Daarnaast is het linker balkon ingericht als stilteplek (boven, tegenover het orgel). Hieronder meer informatie over deze keuze.

Zingen in Coronatijd
Vanaf afgelopen juli is het zingen in de kerk weer toegestaan. Daarmee ligt de keuze en verantwoordelijkheid bij de kerkenraad om wel of niet te zingen in de kerkdiensten. Verschillende kerkgemeenschappen besloten vervolgens weer te gaan zingen, terwijl andere kerken dat juist niet deden. Als kerkenraad van de Nieuwe Kerk hebben we in juli besloten nog niet te gaan zingen, mede ook vanwege de vakantietijd. Ondertussen merken we dat de behoefte aan het met elkaar zingen steeds sterker wordt. Als kerkenraad hebben we daarom onderzocht welke mogelijkheden er zijn om als gemeente in het kerkgebouw te zingen, waarbij er minimale risico’s genomen worden.

De tool https://eerstehulpbijventilatie.nl/ helpt kerken om een risico inschatting te doen. Als we de gegevens van de Nieuwe Kerk op een conservatieve wijze invoeren blijkt dat we 7 minuten mogen zingen. Het risico op besmetting geldt bij deze aantallen als minimaal. Als kerkenraad nemen we dat minimale risico om daarmee zingen weer mogelijk te maken.

Belang van zingen in de kerk
Zingen is een essentieel onderdeel van de eredienst. We horen terug van veel gemeenteleden dat zij het zingen echt erg missen. Het is niet zomaar een extraatje. De maatregelen rondom corona zetten onze kerkdiensten al een tijd onder druk. Dat moeten we incasseren, natuurlijk houden we ons aan de regels om met elkaar de verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen. Vandaar ook de 1.5m maatregelen en daarmee de beperking van bezoekers, niet met z’n allen koffie drinken etc. We weten echter niet hoe lang dit nog gaat duren en wat het effect is van het gemis van samen zingen. Daarom willen we een voorzichtige stap zetten naar een paar minuten ingetogen zingen, om juist dit essentiële element van een kerkdienst ook met elkaar te beleven.  

Vragen?
Vragen en/of opmerkingen? Stuur gerust een mailtje naar de kerkrentmeester (kerkrentmeestersnku@gmail.com).

Wat je ook interessant zou vinden