Actie Kerkbalans 2024: geef je ook?

Heb je al nagedacht over wat je dit jaar financieel wilt bijdragen aan de Nieuwe Kerk? Zoals afgelopen zondag al werd aangegeven, wil de kerkenraad in 2024 graag een derde predikant gaan beroepen om het team van predikanten en kerkelijk werkers te versterken.

Om dit financieel mogelijk te maken, is er een stijging van onze inkomsten nodig. Daarvan komt een belangrijk deel uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Vorig jaar hebben we al een mooie stap gezet, maar om een sluitende begroting te krijgen zullen we ook dit jaar een stijging van de Actie Kerkbalans nodig hebben. Het richtbedrag om een sluitende begroting te krijgen is €75,- per modaal inkomen per maand. We willen je vooral vragen om, indien mogelijk en naar draagkracht, een financiële bijdrage aan de Nieuwe Kerk te doen voor dit jaar.

Draagt je momenteel nog niet bij aan de Actie Kerkbalans, dan willen we je vragen om hier eens over na te denken. Iedere bijdrage helpt mee! De gemeenschap ontvangt geen structurele subsidie en is van de Actie Kerkbalans afhankelijk om de kosten te kunnen dekken. Met de gezamenlijke bijdrage van alle gemeenteleden kunnen we op beide locaties ook in de toekomst Nieuwe Kerk zijn.

Vanuit de kerkenraad zijn Niels Verweij en Ewoud van de Kolk betrokken bij de Actie Kerkbalans. Mocht je vragen hebben dan kunt je bij hen terecht. Ook is er meer informatie te vinden op de website van de Nieuwe Kerk via de volgende link: Geven aan de Nieuwe Kerk – Nieuwe Kerk Utrecht (nk-utrecht.nl).

Daar kunt je ook terecht als je wel wilt geven, maar geen brief of mail hebt ontvangen over de Actie Kerkbalans.

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!

Wat je ook interessant zou vinden