Bericht Kerkenraad – Vraag Pastoraat

Beste Gemeente,

Zoals ook afgelopen week in de Nieuwsflits stond heeft Lydia haar taken tijdelijk neergelegd. Als kerkenraad zijn we afgelopen week bij elkaar gekomen voor gebed en hebben we ons gebogen over de invulling van haar werkzaamheden voor de komende periode.

In de komende tijd gaat Dirk voor in de bijzondere diensten en proberen we gastpredikanten te vinden voor de andere openstaande diensten. Hiernaast zijn we op zoek naar een tijdelijke vervanger van Lydia die verschillende taken waar kan nemen. Tot slot proberen we de overgebleven taken onderling te verdelen. Echter, met name omtrent Pastoraat zijn we hard op zoek naar ouderlingen en hulpkrachten. Kan je hierin iets betekenen? Stuur dan een mailtje naar Martine Uyterlinde (pastoraat@nk-utrecht.nl)

Bidden jullie mee dat God ons zal dragen en leiden?

De Kerkenraad

Wat je ook interessant zou vinden