Bericht van de kerkenraad

Al ruim zeven weken ziet het gemeenteleven in de Nieuwe Kerk er heel anders uit dan we gewend zijn. Sinds half maart hebben we geen kerkdiensten meer kunnen houden in ons kerkgebouw en zijn ook alle andere fysieke bijeenkomsten van de Nieuwe Kerk afgelast. Ongekend voor een kerk, en al helemaal voor een actieve gemeente als de onze. Daar is wel het nodige voor in de plaats gekomen: online kerkdiensten, videobellen met de kring, inspiratie delen via Whatsapp-groepen, etc. Maar het blijft een uitdaging om in deze tijd met elkaar verbonden te blijven.

Tegelijk worden we nu ook uitgedaagd om wat we altijd al geloofden – dat de kerk van alle tijden is, en niet afhankelijk van een gebouw of van bepaalde kerkelijke activiteiten – overeind te houden en handen en voeten te geven: om te ontdekken wat de kerk dan wél is. Best een spannende vraag, die hopelijk veel moois oplevert. Deel je gedachten en ideeën daarover vooral met elkaar en met ons.

Als kerkenraad richten we ons in deze periode vooral op de online diensten en de onderlinge verbondenheid en hulp, via communicatie, de kringen, pastoraat en de diaconie. Vanaf 22 maart hebben we elke zondag een online kerkdienst gehouden. We hopen dat het je lukt om die ‘bij te wonen’, en dat dat momenten zijn van aanbidding, inspiratie en verbinding. En last but not least: dat je je steeds weer gezegend weet door de eeuwige God, die nabij is. We zullen voorlopig doorgaan met deze online diensten. Bijzondere diensten (dopen, opdragen, belijdenis) zijn voorlopig uitgesteld. Deze worden binnenkort opnieuw ingepland. 

Intussen denken we na over hoe we straks de diensten praktisch kunnen organiseren wanneer daar vanuit de overheid weer ruimte voor komt. Het ziet er nu naar uit dat we vanaf 1 juli weer met maximaal 100 mensen kunnen samenkomen, mits we voldoende afstand houden. Dat is een mooi vooruitzicht, maar vraagt wel om de nodige aanpassingen en voorbereidingen. Meer informatie hierover krijg je te zijner tijd via de Nieuwsflits.

We willen je ook oproepen om extra naar elkaar om te zien en voor elkaar te blijven bidden. En schroom ook niet om zelf om hulp te vragen als je die nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld bij iemand van het pastorale team of bij je kringleider. Of als je door deze crisis in financiële problemen raakt, voel je vrij om contact op te nemen met de diaconie.

Heb je vragen of ideeën naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met ondergetekende of een ander kerkenraadslid.

Wat je ook interessant zou vinden