Bericht van overlijden

Op zondag 26 april is Lena Cornelia Maria Simon overleden. Leny werd op 2 juni 1934 geboren in Schiedam als oudste dochter in het gezin Simon. Na haar volgden nog 6 kinderen, waarvan 2 al op heel jonge leeftijd overleden. Ervaringen die altijd heel bepalend zijn voor het leven, ook al werd daar in die tijd meestal over gezwegen. 

Leny koos voor de opleiding tot verpleegkundige in het Diaconessenhuis, waarna ze zich later specialiseerde tot wijkverpleegkundige, werk dat zij in Utrecht centrum vele jaren heeft gedaan. Voor haar afscheidsdienst was heel duidelijk dat psalm 23 gelezen en gezongen moest worden, net als ook het lied Blijf bij mij Heer. Hoewel zij niet makkelijk kon praten over wat het geloof voor haar betekende, spreekt deze keuze van vertrouwen en houvast, woorden die belangrijk waren in het leven van Leny. 
Op zaterdag 2 mei om 16.30 uur zal in Den en Rust in Bilthoven de afscheidsdienst en crematie plaatsvinden in de kleine kring van directe familie, waarin we stil staan bij de woorden De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Via livestream is de dienst eventueel te volgen. U/je kunt voor de toegangscode een mail sturen naar lydiakansen@nk-utrecht.nl

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.