Beste mee-bidders voor fam Oudshoorn in Afrika

Onderstaand vindt u de gebedsmail augustus 2021 van Joram en Daniëlle en hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid door gebed voor hen, alles daaromheen en Namibië! Heeft u een vraag of opmerking inzake gebed voor Oudshoorn in Afrika, mail gerust.

Hartelijke groet, namens TFC Oudshoorn in Afrika,
Ada Veldhuizen

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Thessalonicenzen 5: 16-18

Wilt u met ons DANKEN:

·        Loof de Heer, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

·        Dat God ons de Geest van de waarheid gegeven heeft en ons niet als wezen achterlaat.

·        Dank dat de corona-piek in Namibië voorbij is.

·        Dank God dat sinds deze week de kerken weer open zijn!! (met kleine aantallen).

·        Dank God dat we elkaar hebben als Christenen en elkaar kunnen bemoedigen, troosten en aanmoedigen. Dank dat we zelf ook steeds meer een plek krijgen in de kerk en veel kunnen ontvangen en ook bijdragen.

·        Dank dat sinds deze week NETS weer open is. Studenten en docenten zijn opgelucht dat we weer met elkaar in de klas kunnen zijn.

·        Dank dat de kinderen het thuisonderwijs sinds deze week af kunnen wisselen met af en toe school en er weer wat activiteiten starten.

Wilt u met ons BIDDEN:

·        Dat we als Christenen in Namibië Gods aangezicht zoeken.

·        Dat meer mensen in Namibië God aannemen als Heer en Redder en dat we daar met Namibische Christenen instrumenten in zijn.

·        Voor de kerken in Namibië. Voor eenheid, liefde, openheid en compassie. In Waarheid.

·        Voor de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS), voor Joram’s rol als academic dean, de afronding van het accreditatie-proces, het vak dat hij geeft over Afrikaanse kerkgeschiedenis en Afrikaanse theologie en de contacten met collega’s en studenten.

·        Voor het GROW!-programma. We hebben nog twee bijeenkomsten met deze tweede groep zwangere vrouwen. Willen jullie bidden voor openheid naar God en elkaar. 1 september hopen we weer te starten met de maandelijkse moedergroep en de week erna hopen we een nieuwe zwangere vrouwengroep te starten. Bid vooral voor de logistiek daar omheen.   

·        Voor de overheid van Namibië. Bid voor de grote maatschappelijke problemen (corona, werkloosheid, honger, scheidingen en ongelijkheid).

·        Voor ons gezin. De komende weken is er een rommelig schema met af en toe school en ook thuisonderwijs. Willen jullie bidden dat we hier toch rust in vinden.

 Hartelijke groet,

Joram en Danielle Oudshoorn

www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Facebook – Instagram – YouTube:  oudshoorninafrika

Wat je ook interessant zou vinden