Kernteam locatie Wittevrouwen van start

De afgelopen maanden is de kerkenraad druk bezig geweest met het opstarten van een kernteam voor de locatie Wittevrouwen. Wilhelminapark had vanaf de start al een kernteam en om organisatorisch meer in balans te komen is er nu ook een kernteam voor WV.

Waar is het kernteam voor?
Het kernteam heeft de volgende taken:
– Het kernteam geeft geestelijk leiding aan de vierplek en de gemeenschap op locatie Wittevrouwen door mensen bij elkaar en bij Christus te brengen;
– Het kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op locatie WV en de uitvoering van beleid.

De kleine kerkenraad gaat locatie-overstijgend werken en is verantwoordelijk voor het afstemmen van locatie-overstijgende activiteiten, afstemming met PGU, financiën, vaste medewerkers en NK breed beleid.

Wie zitten er in het kernteam?
Het kernteam is nog in de opstartfase en daarmee nog niet compleet. Op dit moment zitten in het kernteam: Wouter Jongebreur (ouderling Toerusting en Gemeenschap), Maartje van der Veen (ouderling eredienst & liturgie), Berthy van den Broek (ouderling eredienst & liturgie), Jan Willem van Dijk (predikant), Bob Douma (ouderling pastoraat) en Niek Grotenhuis (diaken). Ook zal een vertegenwoordiger vanuit het jeugdwerk regelmatig bij de vergaderingen aanschuiven. We zijn nog op zoek naar iemand die zich bezig wil houden met communicatie (maar meld je als je dit leuk lijkt).

Waar gaan we ons concreet op richten?
Op de gemeenteavond van 17 januari jl. heeft het kernteam een avond georganiseerd over community. De locatie Wittevrouwen is de laatste jaren hard gegroeid en er is een verlangen naar meer onderlinge verbinding (community). Op deze gemeenteavond hebben we onder andere besproken wat er nodig is om meer onderlinge verbindingen te krijgen. In het kernteam Wittevrouwen hebben we twee speerpunten geformuleerd waar we als eerste mee aan de slag gaan:

– Versterken van de community in Wittevrouwen
– Samen verdieping zoeken (geestelijke groei)

Een concrete wens die met betrekking tot het eerste speerpunt naar voren kwam tijdens de gemeenteavond, is om het koffie drinken na de kerkdienst laagdrempeliger te maken. Hier gaan we nu het eerste mee aan de slag. Er is inmiddels een klein team ‘community WV’ die samen met Wouter een aantal ideeën met betrekking tot koffiedrinken (en breder) gaat oppakken. Heb je ideeën en wil je meewerken? Laat het ons weten!

Het tweede speerpunt gaat over de wens tot meer verdieping. De NK biedt een aantal cursussen aan die verdieping en geestelijke groei tot doel hebben. Bijvoorbeeld de ministrycursus, de ontdekkingstochten van de duurzaamheidscommissie en (in het verleden) de discipelschapscursus. Ook de huiskringen zijn gericht op geestelijke groei en gemeenschap. Een van de ideeën is het opzetten en aanbieden van een gavencursus.

Het kernteam kan dit niet alleen! We hebben de inzet van gemeenteleden hard nodig. Wil je meedenken of je inzetten voor een van deze speerpunten? Neem contact op met Wouter Jongebreur.

Wat je ook interessant zou vinden