Online kerkdienst zondag 24 mei | Bidden in crisistijd

Bidden in crisistijd – boodschap uit Oeganda

Zondag komt de preek vanaf een preekstoel in Kampala, Oeganda. Bisschop Zac Niringiye uit Oeganda zou oorspronkelijke deze zondag voorgaan in de Nieuwe Kerk, maar door corona kan ook hij niet reizen. Zijn preek gaat over het Onze Vader: bidden in crisistijd.

In deze tijd worden we over de hele wereld geraakt door dezelfde pandemie. Tegelijk laat ook juist deze tijd de grote verschillen zien die er zijn in de wereld. We zijn echter één in Christus en het is daarom extra mooi dat we kunnen luisteren naar het perspectief van bisschop Zac, een kijk op de crisis vanuit Afrika. De rest van de dienst is net als anders: Dirk de Bree leidt de dienst en er is medewerking van de muziekgroep. Er is een extra collecte voor het werk van Tear in deze coronatijd.

We hopen dat je je verbonden zult voelen met elkaar en met de wereldwijde kerk deze zondag. 

Extra collecte voor het corona noodhulpfonds van Tear

Het coronavirus is overal. Maar juist ook in ontwikkelingslanden zijn de gevolgen desastreus. De medische zorg is in veel van deze landen zeer beperkt. De mogelijkheden van de mensen om om te gaan met de gevolgen van de lockdown zijn ook beperkt: veel mensen worden door lockdown direct in hun levensonderhoud getroffen.

Tear blijft hulp bieden aan de meest kwetsbaren, juist nu. Samen doen we er alles aan om dit virus het hoofd te bieden. Deze extra collecte wordt daarom van harte aanbevolen. 

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk